Adverteren met EAN-code die niet op het door verkochte en geleverde product staat vermeld is oneerlijke handelspraktijk

22-02-2021 Print this page
Auteur:
Anouck Bakhuis
IEPT20210128, Rb Den Haag, OmniChannel v Cazoom
(Met dank aan Diederik Stols, Boekx Advocaten)

Inbreuk op IE-rechten van Capbran door aanbieden van NutriBullet-Baby product terwijl Happy Baby product werd gekocht en geleverd kan aangenomen worden, [M] niet betrokken bij de inbreuk: Cazoom, [M] en [A] hebben standpunt dat het gaat om een origineel product niet herhaald in de pleitnota en evenmin tijdens de zitting, eenmanszaak van [M] is overgedragen aan [A] en verkopersinformatie is later aangepast, aangenomen kan worden dat Cazoom Happy- Baby product aan [A] heeft geleverd. [A] moet oneerlijke handelspraktijken, bestaande uit het adverteren met een EAN-code die niet op het door hen verkochte en geleverde product staat vermeld maar slechts op de originele producten, het adverteren met de slogan ‘Bekend van TV’ en het gebruikmaken van teksten en foto’s van producten uit het assortiment van TT Shopping staken: [A] en Cazoom mogen slogan Bekend van TV (en varianten daarop) niet gebruiken ter aanprijzing van producten die niet zijn of worden geadverteerd door TT Shopping op lineaire televisiekanalen, [A] en Cazoom mogen geen gebruik maken van teksten en foto’s van producten uit het assortiment van TT Shopping, vermelding van deze EAN-code is alleen toegestaan als hij hetzelfde originele product verkoopt als het product het assortiment van TT Shopping en dat product is voorzien van de EAN-code van dat originele product.

 

MERKENRECHT - MODELRECHT - AUTEURSRECHTONEERLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN

 

De in de VS gevestigde onderneming Capital Brands is actief op de markt voor blenders en aanverwante producten die worden verkocht in tientallen landen wereldwijd. Één van die producten is een blender voor het bereiden van babyvoeding, verhandeld onder de naam NUTRIBULLET BABY (voorheen BABY BULLET). Capbran, groepsmaatschappij van Capital Brands is rechthebbende op het Gemeenschapsmodel, de woordmerken en auteursrechten die rusten op de producten. OmniChannel is importeur en distributeur van consumentenproducten. TT shopping en JML zijn dochtermaatschappijen van OmniChannel. TT Shopping houdt zich met name bezig met wederverkoop via direct response televisieprogramma's. OmniChannel heeft van Capital Brands het exclusieve recht gekregen om de producten in Nederland te importeren, distribueren en promoten (onder andere via direct response programma's). Capbran heeft OmniChannel gemachtigd om haar IE-rechten in de Benelux te handhaven. De eenmanszaken Witgoed Express en Keurig Logistiek van respectievelijk [M] en [A] houden zich bezig met de handel in tweedehands goederen. Witgoed Express is overgedragen aan Keurig Logistiek. Cazoom legt zich toe op de handel in restpartijen. Cazoom heeft aan Witgoed Express 'nieuwe baby mixers' verkocht. Op bol.com staat Witgoed Express vermeld als verkoper op de Baby Bullet productpagina. Aan het product zoals dat door TT Shopping wordt aangeboden, is een zogenaamde EAN-code gekoppeld. OmniChannel heeft bij Witgoed Express een testproduct gekocht. Op dat product staat een andere EAN-code vermeld. OmniChannel heeft [M], [A] en Cazoom een sommatiebrief gestuurd, waarin zij stelt dat nagebootste producten worden verkocht met het misleidende logo As Seen on TV. OmniChannel vordert, onder meer, een inbreukverbod op haar IE-rechten en een gebod om de gestelde oneerlijke handelspraktijken (bestaande uit het gebruik van de slogan As Seen on TV, het gebruik maken van teksten en foto's van producten uit het assortiment van TT Shopping en het verkopen van producten met vermelding van een EAN-code van een product uit het assortiment van TT Shopping) gestaakt te houden. 

 

De voorzieningenrechter oordeelt als volgt. De inbreuk op de IE-rechten van Capbran kan aangenomen worden, nu Cazoom, [M] en [A] het standpunt dat het gaat om een origineel product niet herhaald hebben in de pleitnota en evenmin tijdens de zitting. [M] kan geacht worden niet bij de inbreuk betrokken te zijn. De eenmanszaak van [M] is overgedragen aan [A], zij het dat de informatie op bol.com nog niet was aangepast. Dat is inmiddels gebeurd. Cazoom betwist dat zij het Happy Baby-product aan [A] heeft verkocht en geleverd. De voorzieningenrechter gaat aan dit verweer voorbij. Cazoom heeft aan [A] een factuur toegestuurd voor 'nieuwe baby mixers'. Daarbij heeft Cazoom aan Witgoed Express in reactie op de sommatiebrief gesuggereerd OmniChannel c.s. naar haar toe te sturen. Het valt niet in te zien waarom zij dat zou doen als zij niets met de zaak te maken zou hebben.

 

De voorzieningenrechter wijst de vorderingen ten aanzien van de inbreuken op de IE-rechten toe. Ook de vorderingen ten aanzien van de oneerlijke handelspraktijken worden toegewezen. De vermelding door [A] en Cazoom van de EAN-code van een product uit het assortiment van TT Shopping is alleen toegestaan als hij hetzelfde originele product verkoopt als het product het assortiment van TT Shopping en dat product is voorzien van de EAN-code van dat originele product. Daarbij mogen [A] en Cazoom geen gebruik maken van de slogan Bekend van TV als het niet gaat om het product dat door TT Shopping op lineaire televisiekanalen wordt geadverteerd. [A] en Cazoom mogen ook geen gebruik maken van teksten en foto's van producten uit het assortiment van TT Shopping. 

 

IEPT20210128, Rb Den Haag, OmniChannel v Cazoom

 

ECLI:NL:RBDHA:2021:838