Geen verschilmaatregelen met technisch effect in aanvrage

22-11-2021 Print this page
IEPT20210629, Hof Den Haag, Nutrition tegen Kuminda (voorheen: Noba)

De rechtbank oordeelde dat het gehele octrooi niet inventief is. Het Hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep. Door de aanvrage is geen enkel aan voornoemde verschilmaatregelen verbonden technisch effect aan de gemiddelde vakman wordt geopenbaard. De enige verschilmaatregel betreft een ondergrens van bepaalde hoeveelheid, maar wordt niet in de aanvrage onderbouwd.

 

OCTROOIRECHT


Partijen hebben een minnelijke regeling getroffen die inhoudt dat Noba toestemming heeft om de gestelde inbreukmakende handelingen te verrichten. Noba stelt dat EP371 nietig is en vordert vernietiging Nederlandse deel. De rechtbank oordeelt dat het octrooi niet inventief is. (IEPT20190410)

 

Het hof is met Noba van oordeel dat door WO 799, de oorspronkelijke aanvrage van EP 371, geen enkel aan voornoemde verschilmaatregelen verbonden technisch effect aan de gemiddelde vakman wordt geopenbaard.

 

Het door de octrooihouder gestelde, aan verschilmaatregelen verbonden, technisch effect moet buiten beschouwing blijven omdat dit niet in de oorspronkelijke aanvrage WO 799 is geopenbaard. Door de aanvrage is geen enkel aan voornoemde verschilmaatregelen verbonden technisch effect aan de gemiddelde vakman wordt geopenbaard.

 

Uit de voorbeelden in de aanvraag, in samenhang met elkaar gelezen, kan de gemiddelde vakman niet afleiden dat met de vrije vorm van de vetzuren een betere antimicrobiële werking wordt verkregen dan met de zoutvorm.

 

De enige andere verschilmaatregel uit conclusie 1 van EP 371 betreft de ondergrens van 20% voor de hoeveelheid (op gewichtsbasis) C8 en C10 die in het mengsel aanwezig moet zijn. Deze ondergrens is nergens in EP 371 onderbouwd.

Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep.

 

IEPT-versie volgt later

ECLI:NL:GHDHA:2021:2055