In het Tulp-landschapsontwerp is geen sprake van repeterende zuivere ovalen

24-11-2021 Print this page
IEPT20211102, Hof Amsterdam, Arc2 architecten tegen Tulp c.s.

Auteursrecht. Landschapsontwerp kavels komt wel auteursrechtelijke bescherming toe. Echter ontwerpen leveren een andere totaalindruk op. Geen inbreuk. Geen overdracht van auteursrechten door de maker (art. 2 Auteurswet) via managementovereenkomst. Beroep op art. 8 Auteurswet wordt tevens afgewezen verworpen. Herstel in appel van onvoldoende gespecificeerde advocaatkosten in eerste aanleg. 

 

AUTEURSRECHT

 

Heer X - architect en directeur van Arc2 - heeft een tweetal ontwerptekeningen gemaakt voor landschappelijke wooninrichting van een kavel in de Oosterwold-polder te Almere, genoemd ‘Ovaal’ en ‘Slinger’ (ParkWonen-ontwerpen). Na een overleg met MGR invest, hebben de door haar opgerichte Tulp c.s.-bedrijven, een impressie gemaakt van twee kavels. De kantonrechter ging uit van auteursrechtelijke bescherming. De uitlopende en spits toelopende ovalen in het Tulp-ontwerp wekken de andere totaalindruk, namelijk die van een markiesvorm in tegenstelling tot de ovalen. 

 

Het Tulp-ontwerp vertoont onmiskenbaar op meerdere onderdelen gelijkenissen met het ParkWonen-ontwerp. De auteursrechtelijk beschermde trekken van het ParkWonen-ontwerp zijn evenwel gelegen in een originele combinatie van als zodanig onbeschermde vormgevingselementen. In het Tulp-ontwerp is geen sprake van een zodanige overneming uit die originele combinatie dat de totaalindrukken van beide ontwerpen te weinig verschillen. In het Tulp-ontwerp is geen sprake van repeterende (zuivere) ovalen. 

 

In dit ontwerp is de tulp-vorm direct herkenbaar in de buitenomtrek van de kavel, waarbij de wegen in de kern van de tulp ook spitser toelopen (en daarmee afwijken van een ovaal) en deze bovendien in afwijking van het ParkWonen-ontwerp de grenzen van de kavel raken. Daarnaast zijn aan de bovenzijde van het ontwerp twee wegen toegevoegd die aan weerskanten uitlopen in de richting van het buitenste blad van de tulpvorm en die ook raken aan de buitengrenzen van de kavel. De strakke en ‘besloten’ indruk die het ParkWonen-ontwerp wekt middels de repetitie van zuivere ovale ringen, ontbreekt in het totaalbeeld van het Tulp-ontwerp. 

 

Arc2 wordt niet als auteursrechthebbende gezien. X is de architect. Een managementovereenkomst tussen de beheersvennootschap van X en Arc2 bewerkstelligt niet dat het werk ex artikjel 2 lid 3 bij akte is overgedragen. Ook het beroep op artikel 8 Aw slaagt niet. De inzending aan de gemeente Almere en plaatsing op de persoonlijke facebookpagina maken dat X de maker is.

 

Vorderingen van Arc2 worden afgewezen. O+M Team 2 heeft verzuim overleg van gespecificeerde kostenoverzicht in appel hersteld door dit volledige kostenoverzicht alsnog over te leggen.

IEPT-versie volgt later
ECLI:NL:GHAMS:2021:3358