Kennedy Van der Laan

Print this page

 

 

Kennedy Van der Laan N.V.
Molenwerf 16

1014 BG Amsterdam

Tel. 020-5506633

www.kvdl.com

email

 

Praktijk

Kennedy Van der Laan’s gerenommeerde IE-team behandelt zowel procedurele en niet-procedurele zaken over de volle breedte van intellectuele eigendomsrechten, van merken, modellen, auteursrecht en databankrecht, tot octrooien en bedrijfsgeheimen. Bovendien hebben wij een sterke praktijk op gebied van reclame, collectieve rechten en sportmarketing.

 

Wij staan veel gerenommeerde mode- en sportcliënten bij in hun strijd tegen counterfeit en in IE-geschillen met de concurrentie. En voor onze innovatieve high tech cliënten maken wij licentiecontracten en meer-partijen R&D samenwerkingsovereenkomsten, die we ook uitonderhandelen, en procederen wij over onder meer de eigendom van IE rechten, bedrijfsgeheimen en octrooien.

 

Het merendeel van ons IE werk doen we voor internationale cliënten of heeft een internationale dimensie. Wij vertalen de bijzonderheden van Nederlandse materieel en procedureel recht voor cliënten uit andere rechtstelsels. Ons team werkt nauw samen met het mededingingsrecht team, omdat bij veel IE-kwesties een grote kennis van mededingingsrecht noodzakelijk is.

 

IE-Advocaten

Alfred Meijboom

Maarten Schut

Jens van den Brink

Sophie van Loon

Reindert van der Zaal

Joran Spauwen

Emiel Jurjens

Michael Bacon

Lotte Oranje

Merel Rondhuis

 

Merk- en modellengemachtigde:

Gaya Schultz