Rechtenclaim ANP op foto stembiljet vanwege LinkedIn-profiel fotograaf fragiel

11-01-2022 Print this page

ANP claimt rechten op foto Stembiljet 2017. Geen vermoeden ex 4 Aw, uit niets blijkt dat fotograaf rechten heeft overgedragen. Volgens LinkedIn-profiel fotograaf was deze niet in dienst. Ook is commercieel tarief onderbouwd met een geanonimiseerde factuur voor gebruik van een foto van een BN'er/voetballer niet te vergelijken met gebruik door aangesproken gedaagde.

 

AUTEURSRECHT

 

ANP exploiteert een fotobeeldbank, daarin opgenomen is een foto waarop een deel van het stembiljet voor de Tweede Kamerverkiezingen 2017 staat afgebeeld, daarbij vermeld staat datum 20 feb 2017, “Rechten Editorial”, “Bron ANP” en “naam fotograaf”.

 

Gedaagde heeft zonder toestemming van ANP een uitsnede van de foto in bewerkte vorm op haar website geplaatst.

Aan het verweer dat de foto geen auteursrechtelijke bescherming toekomt wordt afgewezen. De keuzes om op de foto Tweede Kamer der Staten-Generaal centraal te plaatsen, niet de datum te tonen, en de foto schuin gedraaid te nemen en een focus op bovenste deel maakt dat er sprake is van creatieve keuzes van de maker.

 

Dat de foto sinds 20 februari 20217 in de databank is opgenomen en de naam van ANP is gepubliceerd, geeft voldoende blijkt van haar rechten en haar exclusieve exploitatierecht. Dat is een wettelijk vermoeden ex artikel 4 Aw. 

 

Uit niets blijkt dat de fotograaf zijn rechten op de foto heeft overgedragen of een exclusieve licentie heeft verleend aan ANP. De fotograaf werkte volgens zijn LinkedIn-profiel destijds als freelancer. Het had op de weg van ANP gelegen om te stellen en te bewijzen dat zij een akte van overdracht van auteursrechten op de foto heeft gekregen. Dat heeft zij nagelaten.

 

Daarnaast is ook onvoldoende onderbouwd dat er een standaardtarief geldt voor commercieel gebruik van de foto. Het overleggen van één geanonimiseerde factuur op een website van een voetbalfoto van een BN'er is onvoldoende om als standaardtarief te dienen. 

 

ANP wordt veroordeeld in de proceskosten van gedaagde.

 

IEPT-versie volgt later
ECLI:NL:RBMNE:2021:6042

foto als illustratie: CC-BY J.M. Luijt Wikipedia
De foto in kwestie