Wettenbundel Intellectuele Eigendom 2020

Print this page

 

Bestel dit boek

- Paperback € 22,43 (€ 24 incl. btw)

- Kindle € 9,17 (€ 9,99)

 

Paperback bestellingen gaan via Amazon.de

Bevat een selectie van IE-wetten, -verdragen en verordeningen, waaronder de Wet bescherming bedrijfsgeheimen, die op 23 oktober 2018 in werking is getreden en het in maart 2019 gewijzigde BVIE.

 

Deze uitgave is voor de praktijkjurist en voor het onderwijs in het intellectuele eigendomsrecht aan universiteiten, hogescholen en praktijkopleidingen. De bundel wordt ieder jaar geactualiseerd in een nieuwe druk uitgegeven. De wetten in deze bundel zijn ook geactualiseerd en voorzien van hyperlinks op Boek9.nl te raadplegen.

 

Deze bundel is onderdeel van de serie IE-wettenbundels van Boek 9.

 

Tiende druk
Pagina’s: 535
ISBN-nummer: 978-1674326795
Uitgever: Boek 9 B.V.

De bundel bevat:
1. Auteurswet
2. Auteursrechtrichtlijn 2001
3. Wet op de naburige rechten
4. Databankenwet
5. Databankenrichtlijn
6. Handelsnaamwet
7. Merkenrichtlijn 2008
8. Merkenrichtlijn 2015
9. Uniemerkenverordening 2017
10. Beneluxverdrag inzake de Intellecutele Eigendom
11. Modellenrichtlijn
12. Gemeenschapsmodellenverordening 

13. Wet bescherming bedrijfsgeheimen

14. Rijksoctrooiwet
15. Europees Octrooiverdrag
16. TRIPs-Overeenkomst
17. Berner Conventie
18. Unieverdrag van Parijs
19. Handhavingsrichtlijn
20. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering