Wettenbundel Intellectuele Eigendom

Print this page

 

U kunt dit boek personaliseren:

- ex libris (een naamstempel)

- een gepersonaliseerde tekstin het boek schrijven

 

Bevat een selectie van IE-wetten, -verdragen en verordeningen, waaronder de nieuwe Uniemerkenverordening, die van toepassing is vanaf 1 oktober 2017.

 

Bevat een selectie van IE-wetten, -verdragen en verordeningen, waaronder de nieuwe Uniemerkenverordening, die van toepassing is vanaf 1 oktober 2017.

 

Deze uitgave is voor de praktijkjurist en voor het onderwijs in het intellectuele eigendomsrecht aan universiteiten, hogescholen en praktijkopleidingen. De bundel wordt ieder jaar geactualiseerd in een nieuwe druk uitgegeven. De wetten in deze bundel zijn ook geactualiseerd en voorzien van hyperlinks op Boek9.nl te raadplegen.
 

Deze bundel is onderdeel van de serie IE-wettenbundels van Boek 9.


Prijs: € 19,95 (incl. BTW)
Achtste druk
Pagina’s: 505
ISBN-nummer: 978-90-817198-0-3
Uitgever: Uitgeverij Boek 9 B.V.
Te bestellen via: 1boek.nl

Bestellen


De bundel bevat:
1. Auteurswet
2. Auteursrechtrichtlijn 2001
3. Wet op de naburige rechten
4. Databankenwet
5. Databankenrichtlijn
6. Handelsnaamwet
7. Merkenrichtlijn 2008
8. Merkenrichtlijn 2015
9. Uniemerkenverordening 2017
10. Beneluxverdrag inzake de Intellecutele Eigendom
11. Modellenrichtlijn
12. Gemeenschapsmodellenverordening 
13. Rijksoctrooiwet
14. Europees Octrooiverdrag
15. TRIPs-Overeenkomst
16. Berner Conventie
17. Unieverdrag van Parijs
18. Handhavingsrichtlijn
19. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering