Wettenbundel Intellectuele Eigendom 2021

Print this page

 

Bestel dit boek

- Paperback € 22,43 (€ 24 incl. btw)

- Kindle € 9,17 (€ 9,99)

 

Paperback bestellingen gaan via Amazon.de

***Bijgewerkt tot 1-08-2021***

 

Bevat een selectie van IE-wetten, -verdragen en verordeningen, waaronder de gewijzigde Auteurswet na implementatie van de Auteursrechtrichtlijn 2019/790 (DSM), de Implementatiewet behorende bij deze richtlijn van 16 december 2020 en het in maart 2019 gewijzigde BVIE.

 

Deze uitgave is voor de praktijkjurist en voor het onderwijs in het intellectuele eigendomsrecht aan universiteiten, hogescholen en praktijkopleidingen. De bundel wordt ieder jaar geactualiseerd in een nieuwe druk uitgegeven. De wetten in deze bundel zijn ook geactualiseerd en voorzien van hyperlinks op Boek9.nl te raadplegen.

 

Deze bundel is onderdeel van de serie IE-wettenbundels van Boek 9.

 

Tiende druk
Pagina’s: 574
ISBN-nummer: 978-9492369154
Uitgever: Boek 9 B.V. Prof.dr. Th.C.J.A. van Engelen, mr. B.D.M. Kunst-Verboon (redacteuren)

De bundel bevat:
1. Auteurswet
2. Auteursrechtrichtlijn 2001
3. Wet op de naburige rechten

4. Auteursrechtrichtlijn 2019/790 (DSM)

5. Implementatiewet richtlijn Auteursrecht (DSM)

7. Inwerkingtreding Implementatiewet richtlijn Auteursrecht (DSM)
8. Databankenwet
9. Databankenrichtlijn
10. Handelsnaamwet
11. Merkenrichtlijn 2008
12. Merkenrichtlijn 2015
13. Uniemerkenverordening 2017
14. Beneluxverdrag inzake de Intellecutele Eigendom
15. Modellenrichtlijn
16. Gemeenschapsmodellenverordening 

17. Wet bescherming bedrijfsgeheimen

18. Rijksoctrooiwet
19. Europees Octrooiverdrag
20. TRIPs-Overeenkomst
21. Berner Conventie
22. Unieverdrag van Parijs
23. Handhavingsrichtlijn
24. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering