Het ras

Print this page

- Gebruik ras aangenomen

Rechtbanken

IEPT20150624, Rb Den Haag, Enza Zaden v Westland Seeds

Voorshands oordeel dat [A] c.s. inbreuk op kwekersrecht Enza heeft gemaakt door beschermde paprikaras OP 0802 te gebruiken voor productie WT 8106. De rechtbank acht de door [A] c.s. voor de nauwe genotypische verwantschap gegeven verklaring dermate onwaarschijnlijk dat zij, behoudens tegenbewijs, overtuigd is dat [A] c.s. het beschermde ras heeft gebruikt om de door Naktuinbouw geteste zaden te produceren.