Uitsluitend aanduiding productkenmerk aangenomen

Print this page

Zie ook: Webboek IE-Beginselen

 

Hof van Justitie EG

 

IEPT20040205, HvJEG, Telefon & Buch v BHIM

“Universaltelefonbuch” en “Universalkommunikationsverzeichnis” terecht geweigerd op grond van artikel 7(1)(c) Gemeenschapsmerkenverordening: oordeel niet gegrond op loutere beschrijvendheid maar op omstandigheid dat de woorden de bedoelde waren of diensten kunnen aanduiden, het volstaat als minstens een van de potentiële betekenissen een beschrijvend karakter heeft.

 

Rechtbanken

 

IEPT20160601, Rb Den Haag, Spartan Race v TERN
SPARTAN-beeldmerken beschrijvend voor activiteiten op gebied van uithoudingsvermogen, training en kracht. Deze tekens, ook in combinatie, zijn daarom beschrijvend te achten voor (de organisatie van) obstacle races. Toevoeging van beeldelementen, zoals de (Spartaanse) helm, aan een teken mag er niet toe leiden dat alsnog merkenrechtelijke bescherming wordt verkregen voor een beschrijvende aanduiding die als woordmerk zou worden geweigerd.


IEPT20160420, Rb Den Haag, Majestic v ATG
Uniemerk “MAXIFLEX” beschrijvend voor veiligheidshandschoenen. Publiek zou “MAXIFLEX” als onmiddellijke verwijzing naar kenmerk van veiligheidshandschoenen opvatten. Majestic heeft in dit verband onbestreden gesteld dat flexibiliteit kennelijk voor het publiek dat veiligheidshandschoenen koopt een relevant kenmerk is nu het element ‘Flex’ in veel (type)aanduidingen van veiligheidshandschoenen voorkomt.


IEPT20160224, Rb Den Haag, Noosa v Desir
CHUNK merk voor de waar “drukknoop” verworden is tot soortnaam. Vast komen te staan dat de CHUNK merken inmiddels door toedoen of nalaten van Noosa tot de in de handel gebruikelijke benaming zijn geworden voor drukknopen op lifestyle/mode artikelen en de merken dienen zodoende partieel vervallen te worden verklaard voor wat betreft de waar ‘drukknoop’ in klasse 26 op grond van de hiervoor genoemde bepalingen.

 

IEPT20151230, Rb Midden Nederland, Glaxo v Sandoz

Onderscheidend vermogen kleur paars onvoldoende aannemelijk. Dat het kleurmerk van GSK van huis uit  onderscheidend vermogen heeft, zoals door GSK  betoogd, is naar het oordeel van de  voorzieningenrechter onvoldoende aannemelijk  geworden in een markt waarin het gebruik van diverse kleuren een gangbare praktijk is bij astma- en GOPD-geneesmiddelen om de werking aan te duiden en te onderscheiden.
 

IEPT20151022, Rb Den Haag, XO kaas

Voldoende aannemelijk dat teken XO (‘extra old’) gangbaar is geworden als algemene aanduiding van de leeftijd van een aantal voedings- en drankwaren. Aangenomen dat het redelijkerwijs mogelijk is dat de XO-merken de kenmerken van de waar kaas in de toekomst wel zullen gaan beschrijven.

 

IEPT20150617, Rb Rotterdam, JWare v VDB

Beneluxwoordmerken “CONES” beschrijvend voor sigarettenhulzen. Deze vorm maakt de voorgedraaide papieren huls - zo blijkt uit de toelichtingen voor het gebruik daarvan op internet, als opgenomen in de door JWare overgelegde producties - met name geschikt voor het roken van wiet. Deze kegelvorm kan dan ook geacht worden een niet onbelangrijk kenmerk te zijn van de waar waarvoor ingeschreven.