Algemeen

Print this page

Hof van Justitie EU

IEPT20070911, HvJEG, Céline

Merkinbreuk door gebruik handelsnaam: Ook zonder handelsnaam of statutaire naam op product aan te brengen kan sprake zijn van 'gebruik voor waren of diensten' indien door het gebruik een verband met de waren of diensten ontstaat, tenzij dat gebruik conform eerlijke handelsgebruiken is.

 

IEPT20070125, HvJEG, Opel

Voor verbod ex artikel 5(1)(a) Merkenrichtlijn vereist dat teken afbreuk kan doen aan gebruik aan functies van ingeschreven merk - Gebruik voor speelgoedauto's kan afbreuk doen aan automerk - Gebruik automerk op schaalmodel is geen aanduiding van een kenmerk (artikel 6(1)(b) Merkenrichtlijn)

 

IEPT20021121, HvJEG, Robelco v Robeco

De bescherming van merken tegen gebruik als handelsnaam of statutaire naam is niet geharmoniseerd en toelaatbaar naar nationaal recht wanneer zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken of afbreuk wordt gedaan aan onderscheidend vermogen of reputatie merk

 

IEPT20021112, HvJEG, Arsenal
Gebruik in het economisch verkeer. Herkomstgarantie is wezenlijke functie van het merk. Exclusief recht beperkt tot gebruik door een derde dat afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk. Gebruik voor zuiver beschrijvende doeleinden uitgesloten van verbodsrecht merkhouder. 

 

Gerechtshoven

IEPT20150526, Hof Den Haag, Moulinsart v Herge Genootschap
Geen verklaring voor recht dat werk van Hergé tussen 2009 en 2012 zonder toestemming is gebruikt door HG: geen belang nu auteursrechtelijke grondslag is geëcarteerd. Beroep HG op dwaling ten aanzien van tussen partijen gesloten charter slaagt: onvoldoende betwist dat exclusieve publicatierechten m.b.t. Kuifje albums aan Casterman zijn overgedragen, terwijl Moulinsart stelde auteursrechthebbende te zijn. Gebruik domeinnaam “kuifje.nl” geen merkinbreuk sub a, b en d: niet gebruikt als merk en ongerechtvaardigd  voordeel trekken onvoldoende onderbouwd. Ook als niet nietigheid van gehele charter is ingeroepen geen verbod op gebruik “kuifje” in domeinnaam: charter spreekt over gebruik “Tintin” en niet over vertalingen. 

 

Rechtbanken

2015

IEPT20150304, Rb Midden-Nederland, Fuelplaza v Gaos
Domeinnaam www.ok.nl maakt geen merkinbreuk “sub a” op woordmerk “OK”: geen actieve website aan domeinnaam gekoppeld. Geen inbreuk “sub d”: Geen inbreuk “sub d”: niet kunnen krijgen van domeinnaam ”ok.nl” heeft niets te maken met onderscheidend vermogen van het merk. Geen handelsnaaminbreuk: domeinnaam niet als handelsnaam gebruikt. Registreren domeinnaam die overeenkomt met merk en weigeren domeinnaam te verkopen aan Fuelplaza niet onrechtmatig en geen bijkomende omstandigheden die dat wel onrechtmatig maken.

IEPT20150220, Rb Rotterdam, Halal Correct v Halal Bewust

Artikel waarin wordt gesteld dat Halal Correct zich richt op financieel gewin en daardoor minder betrouwbaar is dan Halal Bewust onrechtmatig, misleidende reclame en ongeoorloofde vergelijkende reclame: onvoldoende onderbouwd. Merkinbreukverbod toegewezen: Halal Bewust trekt met gebruik merk van Halal Correct in publicaties ongerechtigd voordeel uit reputatie van het merk en doet afbreuk aan het onderscheidend vermogen daarvan.

 

2010

IEPT20100629, Rb Den Bosch, V v Werum Intereuro
Toegestaan gebruik merk in vergelijkende reclame: dat het gebruik dat een adverteerder van het merk van zijn concurrent maakt in vergelijkende reclame, om de door laatstgenoemde aangeboden waren of diensten aan te duiden, neerkomt op een gebruik voor waren of diensten van de adverteerder zelf.
 

IEPT20100608, Rb Assen, Calidris

Lijfsdwang toegewezen: voldoende omstandigheden aanwezig geacht om dit vonnis uitvoerbaar te verklaren bij lijfsdwang, voor het geval het verbeuren van dwangsommen onvoldoende uitkomst aan Calidris zal bieden. Onrechtmatige verdachtmakingen en inbreukmakend gebruik beeldmerk in persbericht. Geen dreiging van handelsnaaminbreuk. 

IEPT20100303, Rb Den Haag, Bodum v Ten Berg’s Handelsmaatschappij
Nieuw feit: inbreukmakend gebruik Bodum als metatag: Naar voorlopig oordeel is het gewraakte gebruik van het teken BODUM strijdig met artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE omdat Ten Berg ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk van Bodum.

 

2009

IEPT20090723, Rb Arnhem, Beekenoord

Gebruik woordmerk als straatnaam geen inbreuk artikel 2.20(d) BVIE: De naamgeving aan de wijk Beekenoord en de straten in die wijk heeft dus plaatsgevonden buiten het economische verkeer.
 

IEPT20090325, Rb Amsterdam, Adani v ODMedical

€ 575.000 aan boetes onder vaststellingsovereenkomst verbeurd: Inbreuk merkrechten: Geen geldige reden voor gebruik testrapporten en certificaten. Inbreuk auteursrecht bodyscanner. Misleidende reclame door gebruik van testrapporten, certificaten en afbeeldingen op de CDROM en via de link "SOTER presentation CD" op de website van ODMedical ter ondersteuning van de verkoop van de SOTER RS.

 

IEPT20090318, Rb Utrecht, Wannahaves v ANWB

Merkenrecht: Wannahaves is niet beschrijvend voor de waren en diensten waarvoor het is geregistreerd. Geen merkinbreuk: gebruik in titel artikel geen gebruik als merk. Geen gebruik als aanduiding van de herkomst van de waar of dienst, maar alleen om de eigenschappen van de onder dat teken aangeboden producten aan te duiden, zodat er geen sprake is van merkgebruik in de zin van het BVIE. 

IEPT20090226, Rb Amsterdam, Wijs & Van Oostveen

Inbreuk merkrecht door depot 'gedupeerden van'-merk. Geregistreerd houden domeinnaam en gebruik in Adwords is gebruik merk. Publicatie persoonlijke frustratie niet onrechtmatig.