Geen gebruik aangenomen

Print this page

Rechtbanken

IEPT20161221, Rb Den Haag, NBG Monuglass v Miro
Gebruik teken “Van Ruysdael”door Miro ter onderscheiding van waren of diensten niet aannemelijk. Met het verzet tegen het gebruik door Miro in Nederland van het teken Van Ruysdael ter onderscheiding van waren heeft NBG Monuglass evenmin succes. Miro betwist dat zij het teken ter onderscheiding van waren of diensten gebruikt en NBG Monuglass heeft het tegendeel niet aannemelijk gemaakt. Het verbod op het gebruik in Nederland van het teken Van Ruysdael (als merk) moet daarom worden afgewezen.


IEPT20161208, Rb Noord-Holland, Kleertjes
Enkele vermelding merk KLEERTJES in e-mails aan leveranciers geen merkgebruik. Van inbreuk op een merk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 a-c BVIE is uitsluitend sprake als het merk wordt gebruikt in het economisch verkeer. Niet is gesteld of anderszins gebleken dat die situatie zich heeft voorgedaan. De enkele vermelding van een met een merk overeenstemmende bedrijfsnaam van een concurrent in een e-mail aan leveranciers levert niet een zodanige merkinbreuk op.