Van Doorne

Print this page

Van Doorne

Jachthavenweg 121
1081 KM Amsterdam

Tel: +31 (0)20 678 9123

www.van-doorne.com

e-mail

Praktijk
Van Doorne assisteert u op strategische en ondernemingsgerichte wijze bij het beschermen, exploiteren en handhaven van al uw intellectuele eigendoms- en aanverwante rechten.

Van Doorne heeft ruime praktijkervaring met octrooirechten en aanvullende beschermingscertificaten, modellenrechten, merken- en handelsnaamrechten, auteurs-, naburige en databankrechten, kwekersrechten, internetcontent en domeinnamen, knowhow en goodwillbescherming, merchandise en sponsoring, reclame- en entertainmentrecht, promotionele acties, onrechtmatige (pers)publicaties, warenwettelijke kwesties, etikettering en normering, en ongeoorloofde mededinging.

IE-Advocaten

Kriek Wille

Bas Pinckaers
Chris In ’t Veld

Dominique Geerts

Nadine Kok

Alexandra Bogaards