Artikel 106 bis

Print this page

  weegschaal.png

 

1.  Voor zover in deze titel niet anders is bepaald, zijn deze verordening en de overeenkomstig artikel 109 vastgestelde verordeningen ter uitvoering van deze verordening van overeenkomstige toepassing op inschrijvingen van tekeningen en modellen van nijverheid waarin de Gemeenschap wordt aangewezen en die overeenkomstig de Akte van Genève worden gedaan in het internationaal register dat door het Internationaal Bureau van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom wordt bijgehouden (hierna respectievelijk „internationale inschrijvingen” en „het Internationaal Bureau” te noemen).


2.  De opname van een internationale inschrijving waarin de Gemeenschap wordt aangewezen in het internationaal register, heeft dezelfde rechtsgevolgen als wanneer zulks in het register van Gemeenschapsmodellen van het Bureau was gebeurd, en elke publicatie van een internationale inschrijving waarin de Gemeenschap wordt aangewezen in het publicatieblad van het Internationaal Bureau heeft dezelfde rechtsgevolgen als wanneer zulks in het Gemeenschapsmodellenblad was gebeurd.