Artikel 76

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Het Bureau en de centrale diensten voor de industriële eigendom van de lidstaten wisselen op verzoek, voor hun eigen behoeften en kosteloos, een of meer exemplaren van hun publicaties uit.

 

2. Het Bureau kan overeenkomsten sluiten over uitwisseling of toezending van publicaties.