Artikel 51bis

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Indien tegen een beslissing verschillende beroepen worden ingediend, kunnen deze beroepen in dezelfde procedure worden behandeld.
2. Indien beroepen die tegen beslissingen zijn ingediend, door de Kamer met dezelfde samenstelling moeten worden onderzocht, dan kan deze Kamer deze beroepen in een gezamenlijke procedure behandelen.