Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

Print this page

Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten (Wet toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten)

 

Artikel 1 - [Definities]

 

Artikel 2 - [College van Toezicht]

Artikel 2a

Artikel 2b

Artikel 2c

Artikel 2d

Artikel 2e

Artikel 2f

Artikel 2g

Artikel 2h

Artikel 2i

Artikel 2j

Artikel 2k

Artikel 2l

Artikel 2m

Artikel 2n

Artikel 2o

Artikel 2p

Artikel 2q

Artikel 2r

 

Artikel 3 - [Goedkeuring]


Artikel 4 - [Geen samenloop met toezicht van de NMa]

 

Artikel 5 - [Informatieplicht]


Artikel 5a

Artikel 5b

Artikel 5c

Artikel 5d

Artikel 5e

Artikel 5f

Artikel 5g

Artikel 5h

Artikel 5i

Artikel 5j

 

Artikel 6 - [Advies en aanwijzingen]

 

Artikel 7 - [Samenstelling van het College van Toezicht]

 

Artikel 8 - [Nevenfuncties]

 

Artikel 9 - [Einde van het lidmaatschap]

 

Artikel 10 - [Ernstige verwaarlozing van de taken]

 

Artikel 11 - [Secretaris]

 

Artikel 12 - [Hoogte van de bezoldiging]

 

Artikel 13 - [Vergaderingen]

 

Artikel 14 - [Horen van betalingsplichtigen en belanghebbenden]

 

Artikel 15 - [Jaarrekening]

 

Artikel 16 - [Wijzigt de Auteurswet 1912]

 

Artikel 17 - [Wijzigt de Auteurswet 1912]

 

Artikel 18 - [Citeertitel]

 

Artikel 19 - [Inwerkingtreding]

 

Artikel 20

 

Artikel 21 [treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 

Artikel 22

 

Artikel 23

 

Artikel 24

 

Artikel 25

 

Artikel 25a

Artikel 25b

Artikel 25c

Artikel 25d

 

Artikel 26

 

Artikel 27

 

Artikel 28

 

Artikel 29

 

Bijlage

 

Disclaimer

Tekst geldend op: 01-04-2019. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op overheid.nl. De titels van artikelen zijn toegevoegd voor het gebruiksgemak, maar komen niet voor in de officiële tekst.