Adverteren

Print this page

Om een advertentie te plaatsen stuurt u een e-mail naar [email protected] met daarin de banner als bijlage, een link naar de vacature op uw website (in overleg kan een pdf worden geupload op onze website), de gewenste advertentieperiode en de factuurgegevens. De banner kan natuurlijk later worden verlengd.

 

Door te adverteren op Boek9.nl bereikt u vrijwel iedereen die zich op dagelijkse basis bezighoudt met het intellectuele eigendomsrecht en marketingrecht. Boek9.nl wordt namelijk dagelijks geraadpleegd door gespecialiseerde advocaten, bedrijfsjuristen, merk- en octrooigemachtigden, wetgevers, wetenschappers, vertegenwoordigers van belangenorganisaties, ontwerpers, vormgevers en andere makers en belangstellenden uit de creatieve sector. De Nederlandse IE-gemeenschap, kort gezegd. U verkrijgt:

 

- Een grote banner op onze website

- Opname in een nieuwsbericht 

 

De tarieven zijn (excl. BTW):

  Regulier tarief Sponsortarief (25% korting) Sponsorvoordeel
 1e week  € 490  € 367,50  € 122,50
 2e week  € 290  € 217,50  € 72,50
daarna  € 240 per week  € 180 per week  € 60 per week

Een advertentie met een looptijd van 3 weken levert voor sponsors dus een voordeel van € 255 op. 

 

Alleen statische banners (JPG, PNG en GIF) worden geplaatst. Het formaat is 176 x 176 (maximaal). In overleg kunnen wij voor uw advertentie een banner ontwerpen.


Zie ook: Vermelding als IE-specialist (meer informatie)

 

(wijzigingen voorbehouden)

_________________________________________________________________________________

De adverteerder staat tegenover Boek 9 B.V. in voor de juistheid en rechtmatigheid van de advertentie en vrijwaart Boek 9 B.V. voor alle aanspraken van derden, schade en kosten. Boek 9 B.V. behoudt zich steeds het recht voor advertenties te weigeren of plaatsing tussentijds te beëindigen, eventueel zonder opgaaf van redenen.

Iedere aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van advertenties of enige op deze website gepubliceerde informatie of het gebruik daarvan - inclusief hyperlinks en achterliggende websites of bronnen - in welke vorm dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten.

Op het plaatsen van een advertentie op Boek9.nl zijn de Algemene Voorwaarden Boek 9 van toepassing, die u via aanklikken kunt raadplegen.

(wijzigingen voorbehouden)

Voor meer informatie kunt u ons per mail bereiken.

Boek 9 B.V.
Postbus 8234
3503 RE Utrecht
[email protected]

Rekeningnr. NL95ABNA 0619539984
ABN Amro
KvK 30226743