Adverteren

Print this page

Adverteren via Boek9.nl:

Met advertenties op Boek9.nl bereikt u vrijwel iedereen die zich op dagelijkse basis bezighoudt met het intellectuele eigendomsrecht en marketingrecht.


Boek9.nl wordt dagelijks geraadpleegd door gespecialiseerde advocaten, bedrijfsjuristen, merk- en octrooigemachtigden, wetgevers, wetenschappers, vertegenwoordigers van belangenorganisaties, ontwerpers, vormgevers en andere makers en belangstellenden uit de creatieve sector. De Nederlandse IE-gemeenschap, kort gezegd.

Adverteren op Boek9.nl staat in beginsel open voor iedereen, zij het dat de sterke voorkeur uitgaat naar IE-gerelateerde advertenties. Dit zijn de mogelijkheden:


1) Adverteren met een banner op Boek9.nl (meer informatie) in de rechterkolom op de website. De advertentie wordt tevens opgenomen in de wekelijkse nieuwsbrief (meer dan 1.000 geadresseerden).

De tarieven zijn (excl. BTW):

1e week: € 415
2e week: € 295
daarna: € 200 per week

Sponsors van Boek9.nl krijgen 25% korting.


2) Vermelding als IE-specialist (meer informatie)

(wijzigingen voorbehouden)

__________________________________________________________________________________

De adverteerder staat tegenover Uitgeverij Boek 9 B.V. in voor de juistheid en rechtmatigheid van de advertentie en vrijwaart Uitgeverij Boek 9 B.V. voor alle aanspraken van derden, schade en kosten. Uitgeverij Boek 9 B.V. behoudt zich steeds het recht voor advertenties te weigeren of plaatsing tussentijds te beëindigen, eventueel zonder opgaaf van redenen.

Iedere aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van advertenties of enige op deze website gepubliceerde informatie of het gebruik daarvan - inclusief hyperlinks en achterliggende websites of bronnen - in welke vorm dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten.

Op het plaatsen van een advertentie op Boek9.nl zijn de Algemene Voorwaarden Boek9 van toepassing, die u via aanklikken kunt raadplegen.

(wijzigingen voorbehouden)

Voor meer informatie kunt u ons per mail bereiken.

Uitgeverij Boek 9 B.V.
Postbus 8234
3503 RE Utrecht
redactie@boek9.nl

Rekeningnr. NL95ABNA 0619539984
ABN Amro
KvK 30226743