Voorwaarden

Print pagina

Op het gebruik van Boek9.nl, het gebruik van RSS-feeds en alle overige overeenkomsten met Boek9.nl zijn de Algemene Voorwaarden Uitgeverij Boek 9 en de Privacyverklaring Boek 9 van toepassing.

Die kunt u hier via aanklikken raadplegen:

• Algemene Voorwaarden Uitgeverij Boek 9
• Privacyverklaring Boek 9

(wijzigingen voorbehouden)

Boek9.nl is een uitgave van Uitgeverij Boek 9 B.V., te Loenen aan de Vecht (Kamer van Koophandel Utrecht 30226743).