Colofon

Print this page

Boek9.nl publiceert sinds 2004 de voor de Nederlandse IE-praktijk relevante (a) rechtspraak, (b) berichtgeving en (c) wetgeving. Boek9.nl bevat meer dan 9.500 uitspraken (2023), die in het overzichtelijke IEPT-format, voorzien van hyperlinks naar uitspraken waarnaar wordt verwezen, bewerkt zijn. Via de linkermenubalk  zijn die op onderwerp, rechter of jaar doorzoekbaar. Op de Engelstalige zustersite IP-Portal.eu worden op dezelfde wijze met name alle arresten van het Hof van Justitie EU en de uitspraken van het sinds juni 2023 operationele Unified Patent Court ("UPC") gepubliceerd.

 

Bijdragen.  Het staat een ieder vrij om zich met relevante intellectueel eigendomsrechtelijke berichtgeving (gewonnen zaken, opmerkelijke inbreuken, verrassende transfers en benoemingen) te wenden tot [email protected]. Suggesties voor op te nemen uitspraken, artikelen, commentaren, andersoortig nieuws en tips zijn altijd van harte welkom (contact). Wie geïnteresseerd is in het (op reguliere basis) leveren van bijdragen mag zich te allen tijde melden: [email protected].
 

Boek9.nl is onafhankelijk. Alle uitspraken en berichtgeving worden gepubliceerd 'zonder aanziens des persoons' en ongeacht of dit voor partijen welgevallig is. Selectie vindt alleen plaats op basis van de relevantie van de inhoud. Bij het eventueel anonimiseren van uitspraken worden de Anonimiseringsrichtlijnen van rechtspraak.nl als richtsnoer gehanteerd, voor zover dat niet ten koste gaat van de leesbaarheid en een goed begrip van het belang van de uitspraak.

Kernredactie                                               
Dick van Engelen (hoofdredacteur)
Birgit Kunst (eindredacteur)

Daniël Sterenborg (redacteur)

Nelisa de Bruin (redacteur)

Uitgever
Boek 9 B.V.
Postbus 8234
3503 RE Utrecht
Rekeningnr. NL95 ABNA 0619539984
KvK 30226743

 

Historie. Boek9.nl bestaat sinds 2004 en wat is begonnen als proefballon en hobbyprojectje van een aantal IE-juristen met informatiestress, heeft zich ontwikkeld tot een vaste waarde in de dagelijkse routine van een groot deel van de Nederlandse IE-gemeenschap.

Boek9.nl – rechtspraak. Boek9.nl biedt toegang tot in beginsel alle recente Nederlandstalige IE-uitspraken van Nederlandse rechterlijke instanties, het Hof van Justitie EU en het Benelux Gerechtshof, plus een selectie van uitspraken van het Gerecht EU. Dat is per jaar rond de 500 uitspraken. Tevens zijn in het archief tientallen belangrijke Nederlandse IE-uitspraken met precedentwaarde opgenomen (de  ‘IE-klassiekers’), zodat nagenoeg alle voor de Nederlandse IE-praktijk relevante beslissingen toegankelijk zijn. Uitspraken worden gepubliceerd in de overzichtelijke en doorzoekbare opmaak en voorzien van een IEPT-nummer, bestaande uit jaar, maand en dag van de uitspraak (IEPTjjjjmmdd). Het Hyster Karry Krane-arrest van de Hoge Raad van 26 juni 1953 is dus te vinden onder IEPT19530626.

Boek9.nl – actualiteiten en commentaren. Boek9.nl publiceert tevens de voor de IE-praktijk relevante (nieuws)berichten over rechtspraak, wetgeving, kamerstukken, artikelen, opinies, personalia en varia.

Boek9.nl - wetgeving. Boek9.nl publiceert ook de volledige teksten van de voor Nederland relevante IE-wetgeving, bestaande uit Nederlandse wetten, Benelux verdragen, Europese richtlijnen en verordeningen en internationale verdragen. Ieder wetsartikel heeft zijn eigen (sub)pagina op boek9.nl, waardoor het mogelijk is om een hyperlink rechtstreeks te linken naar een bepaald wetsartikel.

Boek9+ – toegevoegde waarde. Boek9.nl publiceert  zoveel mogelijk uitspraken, berichten en wetgeving kosteloos. Dat is met name mogelijk (a) door de bijdragen van sponsors van Boek9.nl en (b) door de advertenties op Boek9.nl. 
Alleen voor raadpleging van publicaties met  toegevoegde waarde via Boek9+, zoals (a) de bekende IEPT-uitspraken (voorzien van samenvattingen en hyperlinks) (b) de nadere categorisering van IEPT-uitspraken en (c) de publicatie van IE-handboeken, zoals IE-Beginselen en IE-Goederenrecht (voorzien van hyperlinks naar IEPT-uitspraken en wetsartikelen), is een vergoeding verschuldigd. Voor sponsors van Boek9.nl is de toegang tot Boek9+ uiteraard kosteloos.

Deeplinken. Door de unieke en stabiele url’s is het mogelijk om in (proces)stukken, uitspraken, e-books en andere publicaties ook deeplinks aan te brengen naar de IEPT-pdf-versie van een uitspraak of naar individuele wetsartikelen. Dat is bijvoorbeeld voor het Hyster Karry Krane arrest: https://www.boek9.nl/files/1953/IEPT19530626_HR_Hyster_Karry_Krane.pdf
(Oude links naar de url van een pdf op iept.nl linken overigens direct door naar de corresponderende url op boek9.nl).
Voor artikel 1 van de Auteurswet is dat bijvoorbeeld: https://www.boek9.nl/wetteksten/auteurswet/artikel-1.

 
Fusie Boek9.nl en IEPT. In 2013 is Boek9.nl gefuseerd met het in 2007 gestarte IEPT.nl en dat heeft geresulteerd in één geïntegreerde website (Boek9.nl) en de start van Boek 9 BV. Lees hier het fusiebericht. Doel van de nieuwe Boek 9 BV is om op kostenefficiënte wijze hoogwaardige IE-uitgaven te publiceren. Kwaliteit en toegevoegde waarde staan daarbij altijd voorop. 


Gebruiksvoorwaarden. Op het gebruik van deze site zijn de in de disclaimer aangegeven voorwaarden van toepassing. (wijzigingen voorbehouden)

 

RSS Feed: Link


© Boek 9 (auteursrechten voorbehouden).