NIEUW: Webinars Merkenrecht 2018, 2 opleidingspunten

B915592
Nieuws

Vanaf vandaag zijn de webinars Merkenrecht 2018 Deel 1 en Merkenrecht 2018 Deel 2 te bestellen. Beide webinars leveren 1 opleidingspunt op, dus samen 2. Bestel de webinar Merkenrecht 2018 Deel 1 hier en de webinar Merkenrecht 2018 Deel 2 hier. U kunt ook meteen beide webinars bestellen voor 2 opleidingspunten via deze …

meer

Niet aannemelijk dat eiser gebruik heeft gemaakt van handelsnamen Ribattuta en Ribattuta Ensemble

IEPT20181127, Rb Midden-Nederland, Ribattuta
Rechtspraak

Handelsnaamrecht - Merkenrecht - Oneerlijke Handelspraktijken - Geen handelsnaaminbreuk. Niet aannemelijk dat eiser [D] gebruik maakt van handelsnamen Ribattuta en Ribattuta Ensemble: niet gebruikt in periode vóór oprichting Stichting Ribattuta in 2004, stichting is volgens [D] geen onderneming en kan geen …

meer

(Met dank aan Anniek Schalekamp en Nanda de Jongh-Ruyters, BRight Advocaten)

Fred Teeven wordt nieuwe voorzitter VOI©E

B915593
Nieuws

Voice-info.nl bericht: "Fred Teeven wordt per 1 januari 2019 de nieuwe onafhankelijk voorzitter van VOI©E, de branchevereniging van collectieve beheersorganisaties. Hij volgt Job Cohen op, wiens tweede en laatste ambtstermijn is verlopen."

meer

Term voor installatie waarin wijn wordt vervaardigd in combinatie met geografische plaats volledig beschrijvend

IEPT20181206, HvJEU, Portugal Ramos Vinhos v Adega
Rechtspraak

Merkenrecht - De inschrijving van het Portugese nationale merk adegaborba.pt moet worden geweigerd op grond van artikel 3 lid 1 onder c van richtlijn 2008/95/EG betreffende merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding kenmerken van de waren of diensten: artikel …

meer

NIEUW: Webinar Merkenrecht 2018 Deel 1, 1 opleidingspunt

B915590
Nieuws

De Merkenrecht 2018 Deel 1 webinar is vanaf vandaag te bestellen.

 

In deze webinar worden de ontwikkelingen binnen het merkenrecht in 2018 op het gebied van vormmerken, kleurmerken, onderscheidend vermogen, bekendheid en overeenstemming besproken door Dick van Engelen (hoogleraar Maastricht University en …

meer

Klachten tegen vaststelling rechtmatigheid en verbindendheid regeling thuiskopieheffing verworpen

IEPT20181207, HR, HP v De Staat en Thuiskopie
Rechtspraak

Auteursrecht - Aangevoerde klachten tegen oordeel dat regeling thuiskopieheffing in AMvB’s 2012/2013 en 2015 niet onverbindend en onrechtmatig is, kunnen niet tot cassatie leiden: dit behoeft gezien art. 81 lid 1 RO geen nadere motivering.

 

Ingevolge artikel 16c lid 1 van de Auteurswet (Aw) vormt het …

meer

(Met dank aan Sikke Kingma, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn)

Overzicht artikelen BIE 4/2018

B915589
Tijdschriften

Onderstaand vind u een overzicht van de in BIE 4/2018 gepubliceerde artikelen.

 

Ontwaken uit de Europese droom

T. Cohen Jehoram, BIE 4/2018, p. 147.

"[...]

Het slagvald overziend, valt te constateren dat de oorspronkelijke Europese droom, met één merk dat onder dezelfde voorwaarden verworden en gehandhaafd …

meer

Overzicht artikelen BIE 3/2018

B915588
Tijdschriften

Onderstaand vindt u een overzicht van de gepubliceerde artikelen in BIE 3/2018

 

Seaweed and mushrooms on the IP-menu

L.A.C.M. van Wezenbeek en T.F.W. Overdijk, BIE 3/2018, p. 110.

"[...]

The current laws for the protection of IP for biological products and inventions and/or biotechnological inventions are …

meer

Overzicht artikelen AMI 2018/5

B915587
Tijdschriften

Onderstaand vindt u een kort overzicht van artikelen, uitgegeven in AMI 2018/5

 

Disentangling deep learning and copyrights

J.P. Deltorn, AMI 2018/5, p. 172.

"[...]

Today, the majority of AI applications rely on deep learning architectures. The composite nature of these objects, at once database, code, …

meer

Geïntimeerde niet (meer) in staat tot overdracht van domeinnaam waardoor koopovereenkomst gedeeltelijk wordt ontbonden

IEPT20181106, Hof Arnhem-Leeuwarden, Verkoop domeinnamen via Marktplaats
Rechtspraak

IE-Verbintenissenrecht - Koopovereenkomst domeinnamen incl. bedrijfsactiviteit en internetplatforms niet vernietigbaar: appellant niet voldaan aan onderzoeksplicht ten aanzien van de mededeling “omzet nog te factureren van circa € 11.000” en dus geen sprake van dwaling. Koopovereenkomst gedeeltelijk ontbonden …

meer

Overzicht artikelen AMI 2018/4

B915586
Tijdschriften

Onderstaand vindt u een kort overzicht van de artikelen uitgegeven in AMI 2018/4

 

Bekeert Brussel zich tot artikel 8 Databankenwet?

M.M.M. van Eechoud, AMI 2018/4, p. 127.

"[...]

En Nederland tot slot, wat moet onze wetgever straks op auteures- en databankrechtgebied gaan doen als de Hergebruikrichtlijn er …

meer

€ 322,50 schadevergoeding voor gebruik foto op website

IEPT20181107, Rb Limburg, Foto zonder toestemming
Rechtspraak

Auteursrecht - Gedaagde maakt inbreuk op auteursrecht eiser: foto geplaatst op website zonder toestemming en betaling van vergoeding aan eiser. € 322,50 schadevergoeding en € 177,50 vergoeding van de kosten ter vaststelling en invordering van de schade: hoogte schadevergoeding in samenspraak met tarieven van …

meer

Overzicht artikelen IER 2018/39-41

B915585
Tijdschriften

Onderstaand vindt u een kort overzicht van artikelen, uitgegeven in IER 2018, nr. 5. 

 

Selectieve distributie en de regulering van internetverkoop na Coty

L.R. Bekke en H.M.H. Speyart, IER 2018/39, nr. 5, p. 363.

"[...]

Het arrest Coty heeft veel verhelderd, zowel voor selectieve stelsel als voor niet …

meer

Willemijn Docter stapt over naar HGF Amsterdam

B915584
Nieuws

Uit het persbericht van HGF: "HGF are pleased to announce further growth of the HGF Amsterdam office with the arrival of Willemijn Docter who joined the firm as a Senior Trade Mark Attorney on 1st December 2018. 

 

[...]

 

Willemijn’s practice encompasses all aspects of trade mark and design law from …

meer

Verbod om slogan “The best OLED TV you can buy” te gebruiken in combinatie met EISA-predicaat niet geschonden

IEPT20181203, Rb Amsterdam, TPV v LG
Rechtspraak

Executie - LG verboden dwangsommen bij verbod om slogan “The best OLED TV you can buy” te gebruiken in combinatie met EISA-predicaat uit (IEPT20180516) te executeren op grond van thans bekende feiten: gesteld noch gebleken dat TPV zelf de gewraakte combinatieslogan nog heeft gebruikt, veroordeling om derden te …

meer

(Met dank aan Diederik Stols, Boekx)

Pagina's