€ 35.618 zekerheidstelling voor proceskosten Toi-Toys

IEPT20171206, Rb Den Haag, Tinnus v Toi-Toys
Rechtspraak

Procesrecht - Gedeeltelijke toewijzing vordering tot zekerheidstelling voor de proceskosten ad € 35.618: Tinnus, als VS rechtspersoon op grond van lid 2 van artikel 224 Rv en het Verdrag van vriendschap, handel en scheepvaart tussen Nederland en de Verenigde Staten van Amerika, vrijgesteld van …

meer

(Met dank aan Luuk Jonker, Holla Advocaten)

Exploitant lesmethode dient alsnog toestemming voor exploitatie te verkrijgen van gedeeld maker

IEPT20171129, Rb Noord-Holland, Vormgeving Lesmethoden
Rechtspraak

Auteursrecht - Rechtbank komt terug op beslissing uit tussenvonnis (IEPT20171129) dat [B] naar analogie van art. 45d lid 1 Aw (vermoeden van overdracht aan producent) een billijke vergoeding verschuldigd is aan gedeeld maker van vormgeving lesmethode: door partijen voorgestelde berekeningswijzen …

meer

(Met dank aan Sander Verbeek, Van Diepen Van der Kroef)

Aangevraagd Uniemerk ‘Klosterstoff’ zowel beschrijvend als misleidend

IEPT20171026, GEU, Alpirsbacher Klosterbräu Glauner v EUIPO
Rechtspraak

Merkenrecht - Beroep tegen de beslissing om inschrijving van het Uniemerk Klosterstoff voor waren uit klasse 32 (bier en brouwerijproducten; shandy, niet-alcoholische dranken, met name alcoholvrij bier; preparaten voor het bereiden van dranken) en 33 (alcoholische dranken, uitgezonderd bier) af te …

meer

Voeging niet-VRO-zaak met VRO-zaak afgewezen

IEPT20171122, Rb Den Haag, Astrazeneca v Sandoz
Rechtspraak

Procesrecht - Voeging van niet VRO-zaak met VRO-zaak afgewezen: leidt ertoe dat niet-VRO zaak feitelijk ook onder VRO komt te vallen, zonder dat daartoe door eisende partij is verzocht, kan voor vertraging zorgen omdat VRO-zaak moet worden vertraagd tot antwoord in reconventie in onderhavige zaak …

meer

Pagina's