Onvoldoende onderbouwd dat inbreukmakende handelingen niet door gedaagde zelf zijn verricht

IEPT20180905, Rb Den Haag, Chanel
Rechtspraak

Merkenrecht - IE-Handhaving - Onvoldoende onderbouwd dat inbreukmakende handelingen niet door gedaagde zelf zijn verricht. Vorderingen toegewezen, beperkt tot de Benelux: vorderingen niet verder bestreden. Gedaagde veroordeeld in 1019h Rv proceskosten van € 4.425,15: kosten redelijk en evenredig en aanzienlijk lager …

meer

(Met dank aan Gie van den Broek, LXA The Law Firm)

Verzoek om pleidooi in incident tot zekerheidsstelling afgewezen

IEPT20180912, Rb Den Haag, Bacardi v Loendersloot
Rechtspraak

Procesrecht - Verzoek om pleidooi in incident tot zekerheidsstelling afgewezen wegens onredelijke vertraging van de procedure: niet gesteld noch gebleken dat Loendersloot c.s. het tegen hen verleende verstek niet eerder kon zuiveren en incident niet eerder kon opwerpen, pleitverzoek kennelijk alleen ingegeven door …

meer

Geen merkinbreuk, nu zonnepanelen in opdracht van Recom zijn vervaardigd en voorzien van RECOM-merk

IEPT20180918, Hof Den Haag, Recom v TSS
Rechtspraak

Procesrecht - Merkenrecht - Overeenkomsten - Pas in hoger beroep betwisten rechtsmacht Nederlandse rechter niet tijdig: moet tegelijk met antwoord ten principale naar voren worden gebracht op straffe van verval van die exceptie (artikel 128(3) Rv). Onttrekking van advocaat maakt verschijnen in procedure niet ongedaan. …

meer

(Met dank aan Susan Kaak en Giannina Leander, Ventoux)

Niet meer leveren van Philipp Plein producten niet onrechtmatig

IEPT20180919, Rb Rotterdam, Pour Toi v Philipp Plein
Rechtspraak

Distributieovereenkomst - Onrechtmatige daad - Voor zover vorderingen op een koopovereenkomst zijn gebaseerd is Duits recht van toepassing: in algemene voorwaarde Philipp Plein rechtskeuze voor Duits recht gemaakt. Op de gestelde distributieovereenkomst is Nederlands recht gelet op artikels 4 en 10 Rome I-Vo van …

meer

(Met dank aan Susan Kaak en Giannina Leander, Ventoux)

Uitzending Opgelicht?! niet onrechtmatig

IEPT20180912, Rb MIdden-Nederland, AvroTros
Rechtspraak

Publicatie - Uitzending Opgelicht?! van 3 januari 2017 niet onrechtmatig: voldoende steun in het feitenmateriaal voor mededeling dat al 10 jaar klachten over [T] worden ontvangen en voor verhaal [W] dat [T] geldlening niet heeft betaald, onjuiste mededeling dat alle in de uitzending genoemde ondernemingen door [T] …

meer

(Met dank aan Bertil van Kaam, Jurian van Groenendaal en Hanneke van Lith, Van Kaam)

Artikel waarin wordt gemeld dat Consumentenbond veel klachten heeft ontvangen over Belcentrale niet onrechtmatig

IEPT20180904, Rb Den Haag, Belcentrale v Consumentenbond
Rechtspraak

Publicatie - Artikel Consumentenbond waarin wordt vermeld dat zij veel klachten over Belcentrale heeft ontvangen niet onrechtmatig: voldoende aannemelijk dat er meer dan 100 klachten zijn, zoals gesteld in het artikel, artikel betreft niet de juistheid van de klachten, maar enkel waarop de klachten zien, inhoud van de …

meer

Geen verwarringsgevaar tussen “RB”, “RBc”, en “Rbc” en MKB Belastingadviseur, MKB Belastingconsulent, MKB BA en MKB BC

IEPT20180828, Rb Den Haag, RB v SRFA
Rechtspraak

Merkenrecht - Onrechtmatige daad - Geen verwarringsgevaar tussen (collectieve) Benelux woordmerken “RB”, “RBc”, en “Rbc” en tekens MKB Belastingadviseur, MKB Belastingconsulent, MKB BA en MKB BC: auditieve en visuele overeenstemming is klein o.m. door ontbreken van kenmerkende hoofdletter “R”, zekere …

meer

Uitzending Undercover in Nederland niet onrechtmatig

IEPT20180914, Rb Amsterdam, Noordkaap
Rechtspraak

Publicatie - Uitzending Undercover in Nederland niet onrechtmatig: misstand, voldoende steun in het feitenmateriaal, voorshands niet aannemelijk dat [X] bij uitzending zal worden herkend, voor zover familie en kenniskring haar door combinatie van factoren toch zullen herkennen is verlies van goede naam voorzienbaar …

meer

(Met dank aan Josine van den Berg, KLOS c.s.)

Gedaagde moet meewerken aan doorontwikkeling publieke website over werk Jheronimus Bosch

IEPT20180912, Rb Amsterdam, Stichting Bosch
Rechtspraak

IE-Goederenrecht - Samenwerking tussen partijen ten aanzien verdieping kennis over het werk van Jheronimus Bosch heeft geleid tot gemeenschappelijk goed (3:166 BW): gedaagde is ingestapt in gereedstaand project en heeft daarin eigen rol gekregen. Gedaagde moet daarom alsnog meewerken aan doorontwikkeling van zijn …

meer

(Met dank aan Wim Maas en Nathalie Noesen, TaylorWessing)

Uniewoordmerk “NEUSCHWANSTEIN” niet beschrijvend en geen depot te kwader trouw

IEPT20180906, HvJEU, Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise eV v EUIPO
Rechtspraak

Merkenrecht - Benaming “Neuschwanstein” uit Uniewoordmerk “NEUSCHWANSTEIN” niet beschrijvend voor kwaliteit of wezenlijk kenmerk waren en diensten: geen Nice warenklasse voor “souvenirartikelen”, sprake van gangbare consumptiegoederen en alledaagse diensten, functie als souvenir geen objectief kenmerk van …

meer

Ex parte verbod in stand gehouden

IEPT20180831, Rb Den Haag, Zavod Prodmash
Rechtspraak

Handhaving - Procesrecht - Octrooirecht - Geen schending artikel 21 Rv door niet te vermelden dat oppositie tegen octrooi EP 363 nog mogelijk was: voorzieningenrechter zal hebben begrepen dat oppositie tegen het octrooi nog mogelijk was. Geen herziening ex parte beschikking. Conclusie 1 EP 363 nieuw ten opzichte van …

meer

(Met dank aan Alexander de Leeuw, Daan de Lange en Boukje van der Maazen, Brinkhof)

Pagina's