Hofhuis Alkema Groen zoekt advocaat met twee tot zes jaar ervaring

B915445
Advertentie

Vacaturetekst: "Hofhuis Alkema Groen heeft zich in een paar jaar tijd gevestigd bij de top van de markt in het merken- en auteursrecht. Om die plek waar te blijven maken, zoeken wij mensen die met dezelfde toewijding ons mooie vak willen uitoefenen.

 

Wij vragen veel.

Niet zozeer in uren of omzet, maar wel in …

meer

Vordering tot voeging aan zijde niet verschenen partij toegewezen

IEPT20180501, Hof Amsterdam Earth Concepts v Upstream Advertising
Rechtspraak

Handhaving - Incidentele vordering tot voeging van Earth Water aan de zijde van Upstream toegewezen: voeging aan zijde van een partij die niet in het geding is verschenen is mogelijk en Earth Water heeft voldoende belang bij voeging daar zij meent dat de merkenrechten rechtsgeldig aan haar zijn overgedragen.

meer

Oppositie tegen inschrijving woordmerk PolyBlue van Ceves op basis van Kleurmerk van Dow terecht door Bureau afgewezen

IEPT20180612, Hof Den Haag, Dow v Ceves
Rechtspraak

Merkenrecht - Depot Ceves van woordmerk PolyBlue niet nietig: dat het depot is verricht op niet bestaande handelsnaam (door kennelijke verschrijving) vormt geen grond voor oppositie op voet van artikel 2.14 BVIE. Geen verwarringsgevaar Kleurmerk Dow en woordmerk PolyBlue: begripsmatige gelijkenis tussen Kleurmerk en …

meer

(Met dank aan Diederik Stols, Boekx)

Holla Advocaten is op zoek naar een advocaat-stagiair(e) IE, IT & Privacy

B915444
Nieuws

Holla Advocaten: “Binnen ons kantoor werken we in Business Units, ingedeeld per rechtsgebied, met aan het hoofd een Business Unit Coördinator. De advocaten van de Business Unit IE / IT & Privacy zijn ieder gespecialiseerd in één of meerdere gebieden die onder het IE-recht in de brede zin van het woord vallen, …

meer

Proceskosten in octrooizaak gematigd van € 145.032,86 naar € 40.000

IEPT20180611, Rb Den Haag, MSD v Teva
Rechtspraak

Octrooirecht - ABC - Proceskosten - Strikt genomen voldoet combinatie-ABC van MSD aan eisen ABC-Vo. Vzgr stemt voorlopig oordeel af op eindbeslissing bodemrechter in IEPT20180410 en oordeelt voorshands dat verlening van de ABC in strijd is met de ratio van de ABC-Vo. Dat in onderhavige zaak biosynthese remmer wordt …

meer

(Met dank aan Marleen van den Horst en Claudia Zeri, BarentsKrans)

Één grote belangenorganisatie voor musici

B915443
Opinies

Erik Thijssen, "Één grote belangenorganisatie voor musici", in Sena Performers Magazine (2, 2018).

 

"Per 1 juni zijn de Ntb en Kunstenbond gefuseerd. Het Ntb-congres ging op 16 mei unaniem akkoord met het voorstel tot fusie. Twee dagen eerder deed de ledenraad van de Kunstenbond hetzelfde. Een belangrijke stap …

meer

Concurrentieverbod toegewezen waarmee spoedeisend belang bij inbreukverbod op (bovendien beschrijvende) handelsnaam vervalt

IEPT20180606, Rb Limburg, Car Care Venray
Rechtspraak

Handhaving - Handelsnaamrecht - Overdracht social media inglocodes en verbod op concurrerende activiteiten bij verstekvonnis in kort geding toegewezen: voldoende aannemelijk dat gedaagde gestelde inbreuken op tussen partijen gesloten overeenkomst pleegt. Inbreukverbod op handelsnamen Car Care Venray en [X] afgewezen: …

meer

Achter conclusies liggende uitvindingsgedachte niet langer het uitgangspunt, maar een gezichtspunt zonder zelfstandige betekenis

IEPT20180608, HR, Resolution v Shionogi
Rechtspraak

Octrooirecht - Uitleg octrooiconclusies. Achter conclusies liggende uitvindingsgedachte (afstandsleer) uit Van Bentum v Kool (IEPT20020329) niet langer het uitgangspunt, maar een gezichtspunt, waardoor hieraan geen zelfstandige betekenis meer toekomt in de zin van een bij de uitleg uit te voeren afzonderlijke toets. …

meer

Associatie met beschermde geografische aanduiding niet voldoende voor vaststellen 'indirect commercieel gebruik' of 'voorstelling' daarvan

IEPT20180607, HvJEU, Scotch Whisky Association
Rechtspraak

Beschermde geografische aanduiding - Voor vaststelling van “indirect commercieel gebruik” van een beschermde geografische aanduiding is vereist dat het litigieuze bestanddeel identiek of vergelijkbaar is aan deze aanduiding: volstaat niet als bestanddeel associatie met de geografische aanduiding oproept. Voor …

meer

Undercover in Nederland mocht imam herkenbaar in beeld brengen in uitzending over illegale polygame huwelijken

IEPT20180606, Rb Amsterdam, SBS
Rechtspraak

Publicatie - Uitzending Undercover in Nederland over illegale polygame huwelijken in Nederland niet onrechtmatig jegens imam: sprake van misstand indien in Nederland polygame huwelijken worden gesloten, uit beelden blijkt dat imam bereid is mee te werken aan islamitisch huwelijk tussen medewerkster van Undercover en …

meer

(Met dank aan Josine van den Berg, KLOS c.s.)

“PARKWAY” beschrijvend voor parkeerfaciliteiten op stations

IEPT20170606, HvJEU, Apcoa Parking v EUIPO
Rechtspraak

Merkenrecht - Gerecht hoefde bij beoordeling Uniemerkaanvragen “PARKWAY” geen rekening te houden met oordeel Engelse nationale autoriteit over nationaal merk “parkway”: EUIPO niet gebonden aan onderzoeken nationale autoriteiten. Gerecht heeft rekening gehouden met relevante feiten en oordeel dat term …

meer

Pagina's