NIEUW - Boek 9 Instructievideo's

B915482
Nieuws

Aan Boek 9 is een nieuw onderdeel toegevoegd: Boek 9 Instructievideo's. U vindt deze video's onder het menu-item "Video" Hier komen in de loop van de tijd diverse video's met uitleg over de werking van Boek 9 te staan. Ook vindt u hier de Boek 9-webinars. De eerste instructievideo met globale uitleg over de werking …

meer

Van Haren Uitvaartzorg dient handelsnaamgebruik te staken in De Bilt wegens verwarringsgevaar met handelsnaam Van Haren Uitvaartverzorging

IEPT20180725, Rb Midden-Nederland, Van Haren Uitvaartverzorging v Van Haren Uitvaartzorg
Rechtspraak

Handelsnaamrecht - Van Haren Uitvaartzorg dient gebruik van haar handelsnaam te staken in de gemeente De Bilt wegens verwarringsgevaar aldaar met handelsnaam Van Haren Uitvaartverzorging: ouder gebruik rechtsvoorganger gedaagde alleen relevant bij gebruik in De Bilt, hiervan is geen sprake, grote mate van …

meer

Boek HEXIT niet onrechtmatig

IEPT201800718, Rb Zeeland-West-Brabant, Hexit
Rechtspraak

Publicatie - Boek HEXIT niet onrechtmatig: is geschreven uit perceptie gedaagde, hetgeen duidelijk is voor lezer, waardoor situaties anders door eiseres ervaren kunnen zijn en door haar als onwaar kunnen worden bestempeld, door gebruik pseudoniemen is inhoud boek enkel voor kring van intimi te herleiden tot eiseres, …

meer

Auteursrechtinbreuk op constructietekeningen door toezending door werknemer aan derden

IEPT20180808, Rb Midden-Nederland, Wärtsilä v Aegir
Rechtspraak

Procesrecht - Auteursrecht - Spoedeisend belang bij vorderingen in incident, behalve jegens de Bestuurders: zijn vanuit hoedanigheid als bestuurder gehouden zich aan eventuele veroordeling vennootschap te houden. Vorderingen jegens AM afgewezen: enkele e-mail (waarin bedrijfshandtekening ontbreekt) te mager om …

meer

(Met dank aan Gregor Vos en Rutger Stoop, Brinkhof)

Verwarringsgevaar tussen aangevraagd Uniewoordmerk NORMOSANG en oudere woordmerken NORMON, NORMOVITE en NORMAXACINA

IEPT20180309, GEU, Recordati Orphan Drugs v EUIPO
Rechtspraak

Merkenrecht - Beroep ingesteld tegen niet-inschrijving Uniewoordmerk NORMOSANG voor waren in klasse 5 (farmaceutische preparaten bevattend menselijk hemin) wegens verwarringsgevaar nadat oppositie was ingesteld door de houder van het oudere internationale en Spaanse woordmerk NORMON en de oudere Spaanse woordmerken …

meer

Inschrijving woordmerk RSTUDIO afgewezen wegens verwarringsgevaar met het oudere woordmerk ER/STUDIO voor soortgelijke software

IEPT20180307, GEU, Rstudio v EUIPO
Rechtspraak

Merkenrecht - Beroep tegen afwijzing inschrijving Uniewoordmerk RSTUDIO voor waren in klasse 9 (computer software for statistical computing using the R computing language; computer for software development of software applications for statistical computing using the R computing language) nadat succesvol oppositie …

meer

Inschrijving Uniewoordmerk CIPRIANI voor drankjes afgewezen wegens verwarringsgevaar met het oudere Uniewoordmerk HOTEL CIPRIANI

IEPT20180301, GEU, Altunis-Trading v EUIPO
Rechtspraak

Merkenrecht - Beroep tegen de beslissing tot nietigverklaring van het aangevraagd Uniewoordmerk CIPRIANI voor waren in Klasse 32 (bier, non-alcoholische dranken, water, fruitdranken, siropen) nadat oppositie was ingesteld wegens verwarringsgevaar door de houder van het oudere Uniewoordmerk HOTEL CIPRIANI voor …

meer

Tenuitvoerlegging vonnis waarin auteurs- en merkenrechtinbreuk is aangenomen bij aanbieden gokspellen geschorst

IEPT20180807, Rb Zeeland-West-Brabant, Betsoft v Novomatic
Rechtspraak

Executiegeschil - Proceskosten - Tenuitvoerlegging (IEPT20180627) geschorst nu het vonnis berust op een kennelijke juridische misslag: nu hoofdelijke veroordeling mede is uitgesproken ten aanzien van reeds ontbonden vennootschap valt niet uit te sluiten dat bij andere betrokkenen noodtoestand kan ontstaan, …

meer

(Met dank aan Evert van Gelderen en Elise Menkhorst, Clairfort)

Verwarringsgevaar tussen “ON LEMON – JOHN IS ON” en “JOHN LENNON” door nawerking inbreuk door teken “JOHN LEMON”

IEPT20180807, Rb Den Haag, John Lennon v John Lemon
Rechtspraak

IPR - Merkenrecht - Vzgr op grond van artikel 125(1) UMeV jo. 8 Brussel I bis-Vo bevoegd jegens buitenlandse gedaagden, ondanks dat zaak tegen oorspronkelijk in Nederland gevestigde partijen is ingetrokken: bevoegdheid dient te worden bepaald aan de hand van situatie die bij uitbrengen dagvaarding gold en blijft …

meer

Plaatsen van werkstuk op schoolwebsite met daarin een van internet geplukte vrij beschikbare foto vormt toch mededeling aan nieuw publiek

IEPT20180807, HvJEU, Land Nordrhein-Westfalen v Renckhoff
Rechtspraak

Auteursrecht - Uploaden foto die eerder volgens dezelfde technische werkwijze, zonder beperkingen en met toestemming van de auteursrechthebbende op een andere website is gepubliceerd valt onder het begrip “mededeling aan het publiek”: sprake van “handeling bestaande in een mededeling” nu een dergelijke …

meer

Pagina's