Nieuwe on demand webinar IE-update 1e kwartaal 2020 nu te bestellen!

B916073
Nieuws

Bestel de webinar IE-update 1e kwartaal 2020 hierIn deze IE-update worden de ontwikkelingen binnen het intellectuele eigendomsrecht van het eerste kwartaal van 2020 besproken door Dick van Engelen (hoogleraar Maastricht University en hoofdredacteur Boek9.nl). Productie: Jacob Kooistra (eindredacteur Boek9.nl). De …

meer

Inbreuk aangenomen op beeldmerk 'Slimjoy' van Adelca

IEPT20200702, Rb Noord-Holland, Adelca v Sensilab
Rechtspraak

Merkenrecht - Inbreuk aangenomen op beeldmerk 'Slimjoy' van Adelca en verbod op gebruik van teken binnen de Benelux toegewezen: niet aangenomen dat er een overeenstemming is bereikt over de overdracht van de merken, inbreuk voor het overige niet weersproken. 

 

Adelca en Sensilab opereren beiden op de markt van …

meer

Buma tekortgeschoten in wijze van repartitie van ontvangen gelden voor muziekgebruik Efteling en Toverland

IEPT20200714, Hof Amsterdam, Componist Pretparkmuziek v Buma
Rechtspraak

Auteursrecht - Collectief beheer - Buma is niet tekortgeschoten in de uitvoering van het incassobeleid in Nederland: Buma was niet gehouden om andere tarieven toe te passen nu haar een mate van beleidsvrijheid toekomt en zij niet eenzijdig andere tarieven kan opleggen. Buma is wel tekortgeschoten in de wijze van …

meer

Door FKP gevorderde schorsing van de tenuitvoerlegging van het exhibitiebevel in de wodka-merken zaak afgewezen

IEPT20200722, Rb Den Haag, FKP v Spirits
Rechtspraak

Procesrecht - Door FKP gevorderde schorsing van de tenuitvoerlegging van het exhibitiebevel afgewezen: afwijking van het uitgangspunt dat een uitgesproken veroordeling hangende een hogere voorziening uitvoerbaar dient te zijn kan alleen worden gerechtvaardigd door omstandigheden die meebrengen dat het belang van de …

meer

(Met dank aan Bas Berghuis van Woortman en Paul Tjiam, Simmons & Simmons)

Dirkzwager zoekt advocaat-stagiair(e) IE, IT & Privacyrecht

B916079
Advertentie

Dirkzwager bericht: “Voor onze sectie Intellectuele Eigendom, IT-recht en Privacy zijn wij op zoek naar een gedreven advocaat-stagiair(e) met een commerciële instelling.

 

Wat ga je doen?

We vinden het belangrijk dat je gedurende je advocaat-stage kennismaakt met alle pijlers van de sectie IE/IT/Privacy en in …

meer

Dirkzwager zoekt advocaat-medewerker IT & Privacyrecht

B916078
Advertentie

Wat ga je doen?

Je adviseert over – veelal complexe en strategische – kwesties op het gebied van IT- en privacyrecht, en in mindere mate over intellectueel eigendomsrecht. Je stelt contracten op, voert onderhandelingen en  waar nodig procedeer je ook. In eerste instantie werk je samen met de partners of neem …

meer

LITB maakt inbreuk op merkenrecht Hikvision

IEPT20200722, Rb Den Haag, Hikvision v LITB
Rechtspraak

Merkenrecht - Verzet tegen verstekvonnis waarin is geoordeeld dat LITB inbreuk maakt op merken Hikvision door zonder toestemming Hikvision-producten aan te bieden faalt: gebruik van een gelijk teken voor gelijke waren in de zin van artikel 9 lid 2 sub a UMVo, gestelde eigendomsoverdracht tussen LITB en consument …

meer

(Met dank aan Paul Reeskamp en Marijn van der Wal, DLA Piper Nederland)

Verzoek tot verwijdering van zoekresultaat op Google afgewezen

IEPT20200623, Hof Amsterdam, Google
Rechtspraak

PrivacyVerzoek tot wissing persoonsgegevens met betrekking tot oplegging tuchtrechtelijke maatregel wordt alsnog afgewezen en vrijheid van meningsuiting van Google prevaleert: informatie waarnaar zoekresultaten verwijzen is recent, relevant, feitelijk van aard, niet onnodig grievend en niet bovenmatig, …

meer

Dwangsommen verbeurd met een maximum van € 30.000

IEPT20200429, Rb Rotterdam, Executiegeschil dwangsommen
Rechtspraak

Handhaving - Procesrecht Vraag of sprake is van auteursrechtschending niet relevant nu dit niet kan leiden tot door [eiser 2] beoogde rechtsgevolg: arrest kan gezien gesloten stelsel van rechtsmiddelen niet meer ter discussie worden gesteld, niet gebleken dat verband bestaat tussen verschillen in rapport en de …

meer

Laagdunkende uitlatingen van Bram Moszkowicz over Yehudi Moszkowicz onrechtmatig

IEPT20200717, Rb Midden-Nederland, Moszkowicz v Moszkowicz
Rechtspraak

Publicatie - Uitspraken Bram Moszkowicz over Yehudi Moszkowicz onrechtmatig: met de feitelijke beweringen (o.a. over zijn bestaan als advocaat “dat heeft meer te maken met z’n achternaam en niet met z’n kunde”) diskwalificeert Bram Yehudi in zijn vak en raakt hem behalve in zijn eer en goede naam ook in zijn …

meer

(Met dank aan Y. Moszkowicz, Moszkowicz Advocaten Utrecht)

Bij nauwkeurig en afgebakend omschreven categorie waren en diensten voldoende dat normaal gebruik van deel van de waren of diensten wordt bewezen

IEPT20200716, HvJEU, ACTC v EUIPO
Rechtspraak

Merkenrecht - Normaal gebruik. Omvang van categorieën van waren of diensten waarvoor oudere merk werd ingeschreven is belangrijke factor voor het evenwicht tussen enerzijds de handhaving en het behoud van de exclusieve rechten van de merkhouder en anderzijds de beperking van die rechten om te voorkomen dat een …

meer

Hof van Justitie EU verklaart besluit betreffende de gepastheid van de door het EU-VS-privacyschild geboden bescherming ongeldig

IEPT20200716, HvJEU, Data Protection Commissioner v Facebook Ireland
Rechtspraak

Privacy - Doorgifte van persoonsgegevens voor commerciële doeleinden door een in een lidstaat gevestigde marktdeelnemer aan een andere, in een derde land gevestigde marktdeelnemer valt binnen de werkingssfeer van de AVG, ook al kunnen deze gegevens tijdens of na die doorgifte door de autoriteiten van het betrokken …

meer

Kwantum maakt met de Paris-stoel inbreuk op het auteursrecht van Vitra op de DSW

IEPT20200714, Hof Den Haag, Vitra v Kwantum
Rechtspraak

Auteursrecht - Slaafse Nabootsing - DSW-stoel moet naar Nederlands en Belgisch auteursrecht worden aangemerkt als een ‘werk van kunst’ c.q. een werk van toegepaste kunst dat in deze landen in beginsel in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming. Materiële-reciprociteitstoets - die inhoudt dat voor een …

meer

(Met dank aan Sven Klos en Allard Ringnalda, KLOS c.s.)

Pagina's