Bas Kist: Nadeel beschrijvend merk

B915270
Nieuws

Bas Kist, (Chiever)"Cereals fabrikant General Mills introduceert een nieuwe variant van zijn Lucky Charms: Lucky Charms Frosted Flakes. Dat zal bij concurrent Kellogg’s niet lekker gevallen zijn. Kellogg’s brengt al sinds 1953 zijn eigen Frosted Flakes op de markt. [...] 

meer

A-G concludeert tot vernietiging van oordeel hof inzake begripsmatige overeenstemming Heksenkaas en Witte Wievenkaas

B915267
Rechtspraak

Merkenrecht - Conclusie van A-G Van Peursem in drie merkenrechtelijke oppositieprocedures, waarin de houder van het Benelux woordmerk HEKSENKAAS bezwaar maakt tegen inschrijving van Benelux woord- en woord-/beeldmerken WITTE WIEVENKAAS voor soortgelijke waren. Het BBIE heeft de oppositie afgewezen, oordelend dat de …

meer

(Met dank aan Tobias Cohen Jehoram, De Brauw Blackstone Westbroek)

A-G Wathelet: de in eerdere procedures vastgestelde bekendheid van een merk kan opgevoerd worden zonder nadere bewijzen in oppositieprocedure met andere partij

B915266
Rechtspraak

Merkenrecht. Puma is op 8 juli 2013 in oppositie gekomen tegen de inschrijving van een beeldmerk van een springende, katachtige figuur voor dezelfde waren en diensten waarvoor Puma haar springende katachtige-beeldmerk heeft ingeschreven. Puma beroep zich op de bekendheid van haar merk, die in eerdere beslissingen van …

meer

Class action tegen Facebook kan geen doorgang vinden

IEPT20180125, HvJEU, Schrems v Facebook
Rechtspraak

Privacy - IPR - Een gebruiker van een particuliere Facebookaccount is een consument in de zin van artikel 15 van de Brussel I-verordening, ook wanneer hij boeken publiceert, lezingen houdt, websites exploiteert, giften inzamelt en de rechten van talrijke consumenten aan zich laat cederen om deze rechten te doen gelden …

meer

Internet provider dient betrokken diensten bij melding van illegaal gestreamde voetbalwedstrijden te staken voor de duur van de wedstrijd

IEPT20180124, Rb Den Haag, Premier League v Ecatel
Rechtspraak

Auteursrecht - Internet service provider Ecatel dient diensten die door derden worden gebruikt voor illegaal streamen van Premier League wedstrijden binnen 30 minuten na melding te staken voor de duur van de wedstrijd: beeldverslagen van voetbalwedstrijden zijn auteursrechtelijk beschermd, Ecatel aangemerkt als …

meer

Mededingingsregeling met als doel misleidende informatie te verstrekken over bijwerkingen medicijn vormt een onrechtmatige mededingingsbeperking

IEPT20180123, HvJEU, Hoffmann-La Roche
Rechtspraak

Mededinging - Geneesmiddelen. Nationale mededingingsautoriteit mag een geneesmiddel waarvan de VHB zich niet uitstrekt tot die behandeling van de betrokken aandoening, maar daarvoor wel wordt gebruikt en welke dus concreet substitueerbaar is met andere geneesmiddelen tot de relevante markt rekenen. Het is aan …

meer

Provisioneel merkinbreukverbod toegewezen

IEPT20180124, Rb Den Haag, Tommy Hilfiger v Premium Distribution
Rechtspraak

IPR - Merkenrecht - Procesrecht - Rb bevoegd ex artikel 125(2) UmeV 2017 m.b.t. vorderingen Tommy Hilfiger Europe. Rb ex artikel 125(5) jo 126(2) UmeV 2017 ten aanzien van vorderingen Tommy Hilfiger Licensing LLC bevoegd m.b.t. vorderingen Nederlands grondgebied. Forumkeuze partijen voor Rb Den Haag ten aanzien van …

meer

PR Aviation niet via “browse-wrapping” gebonden aan gebruiksvoorwaarden Ryanair

IEPT20180123, Hof Den Haag, PR Aviation v Ryanair
Rechtspraak

IPR - Overeenkomsten - Website Ryanair werkte in relevante periode van 2004-2010 met “browse-wrapping”. Vraag of gebruiksvoorwaarden tussen partijen zijn overeengekomen door browse-wrapping beoordeeld op grond van het EVO en de Rome I-Vo. Vraag of geldige rechtskeuze overeen is gekomen gelet op EVO en Rome I en …

meer

(Met dank aan Arnout Groen, Hofhuis Alkema Groen)

#metoo Merkaanvraag ingetrokken

B915265
Nieuws

World Intellectual Property Review bericht: "Hard Candy Cosmetics has withdrawn its trademark application for ‘#metoo’ following widespread public criticism.The US beauty brand, which sells make-up products through Walmart, abandoned its application to the US Patent and Trademark Office on Thursday, January 18.

meer

Beroep Josel tegen arrest Gerecht EU inzake niet gebruik woordmerk NN bij beschikking afgewezen

IEPT20180117, HvJEU, Josel v EUIPO
Rechtspraak

Merkenrecht - Beroep tegen arrest Gerecht EU (IEPT20170628) inzake niet gebruik woordmerk bij beschikking afgewezen: hogere voorziening kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond.

 

Beslissing bij met redenen omklede beschikking na horen advocaat-generaal (ex artikel 181 Reglement voor de procesvoering van …

meer

(Met dank aan Tobias Cohen Jehoram en Astrid Janssen, De Brauw Blackstone Westbroek)

Houthoff zoekt advocaat medewerker Intellectuele Eigendom

B915264
Advertentie

Houthoff is op zoek naar een advocaat medewerker met drie tot vier jaar werkervaring en aantoonbare deskundigheid en ervaring op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht. Daarnaast is belangstelling voor innovatie en techniek essentieel. De advocaten in onze IE/IT praktijk adviseren over uiteenlopende IE …

meer

Inbreukmakend equivalent van octrooi voor staalplaat

IEPT20171219, Hof Den Haag, Tata Steel v ArcelorMittal
Rechtspraak

Procesrecht - Octrooirecht - Rb terecht zich onbevoegd verklaard m.b.t. verklaringen voor recht die zien op niet-Nederlandse delen EP 044: valt onder werkingssfeer artikel 7 sub 2 Brussel I bis Vo en plaats waar onrechtmatige daad heeft plaatsgevonden of dreigt plaats te vinden niet in Nederland. Nederlandse rechter …

meer

Hostingprovider moet website die wordt gebruikt ter staving van onrechtmatige beschuldigingen ontoegankelijk maken

IEPT20180110, Rb Overijssel, Your Hosting
Rechtspraak

Aansprakelijkheid internet - Website dient - ondanks omstandigheid dat deze geen onrechtmatige inhoud bevat - ontoegankelijk gemaakt te worden door hostingprovider nu deze valt binnen bereik van artikel 6:196c lid 4 BW: voldoende aannemelijk dat website is aangemaakt door personen die achter ernstige en …

meer

(Met dank aan Jacqueline Schaap en Patty de Leeuwe, Visser Schaap & Kreijger)

Waarom wordt thuiskopieheffing niet lager?

B915263
Nieuws

Volkskrant, 22 januari 2018, Laurens Verhagen: Waarom wordt de thuiskopieheffing niet lager nu we steeds minder media dupliceren? Vijf vragen over thuiskopievergoeding. Dankzij streamingdiensten als Netflix neemt het kopiëren van films, muziek en series af. Toch wordt de thuiskopieheffing in 2018 niet lager. Hoe …

meer

Pagina's