Geen algemene verplichting franchisegever om in precontractuele fase alle informatie en overige gegevens” te verstrekken aan franchisenemer

IEPT20180921, HR, Albert Heijn Franchising
Rechtspraak

Geen algemene verplichting franchisegever om in de precontractuele fase “alle informatie en overige gegevens” te verstrekken aan franchisenemer: in Europese Erecode neergelegde afspraken kunnen niet zonder meer worden aangemerkt als ‘in Nederland levende rechtsovertuigingen’ als bedoeld in art. 3:12 BW

meer

Door Kruidvat verkochte eau de toilette 1 MILLION Natural Spray niet uitgeput

IEPT20180924, Rb Den Haag, Puig v ASW
Rechtspraak

Merkenrecht - Geen uitputting eau de toilette 1 MILLION Natural Spray. Indien Puig zou hebben geleverd aan King Power in Hong Kong die vervolgens in de EER zou hebben ingevoerd is (impliciete) toestemming Puig niet aannemelijk: zou betekenen dat King Power wanprestatie heeft gepleegd dat juist duidt op ontbreken …

meer

(Met dank aan Willem Leppink en Martijn Poulus, Ploum)

Onvoldoende onderbouwd dat inbreukmakende handelingen niet door gedaagde zelf zijn verricht

IEPT20180905, Rb Den Haag, Chanel
Rechtspraak

Merkenrecht - IE-Handhaving - Onvoldoende onderbouwd dat inbreukmakende handelingen niet door gedaagde zelf zijn verricht. Vorderingen toegewezen, beperkt tot de Benelux: vorderingen niet verder bestreden. Gedaagde veroordeeld in 1019h Rv proceskosten van € 4.425,15: kosten redelijk en evenredig en aanzienlijk lager …

meer

(Met dank aan Gie van den Broek, LXA The Law Firm)

Verzoek om pleidooi in incident tot zekerheidsstelling afgewezen

IEPT20180912, Rb Den Haag, Bacardi v Loendersloot
Rechtspraak

Procesrecht - Verzoek om pleidooi in incident tot zekerheidsstelling afgewezen wegens onredelijke vertraging van de procedure: niet gesteld noch gebleken dat Loendersloot c.s. het tegen hen verleende verstek niet eerder kon zuiveren en incident niet eerder kon opwerpen, pleitverzoek kennelijk alleen ingegeven door …

meer

Geen merkinbreuk, nu zonnepanelen in opdracht van Recom zijn vervaardigd en voorzien van RECOM-merk

IEPT20180918, Hof Den Haag, Recom v TSS
Rechtspraak

Procesrecht - Merkenrecht - Overeenkomsten - Pas in hoger beroep betwisten rechtsmacht Nederlandse rechter niet tijdig: moet tegelijk met antwoord ten principale naar voren worden gebracht op straffe van verval van die exceptie (artikel 128(3) Rv). Onttrekking van advocaat maakt verschijnen in procedure niet ongedaan. …

meer

(Met dank aan Susan Kaak en Giannina Leander, Ventoux)

Niet meer leveren van Philipp Plein producten niet onrechtmatig

IEPT20180919, Rb Rotterdam, Pour Toi v Philipp Plein
Rechtspraak

IPRDistributieovereenkomst - Onrechtmatige daad - Voor zover vorderingen op een koopovereenkomst zijn gebaseerd is Duits recht van toepassing: in algemene voorwaarde Philipp Plein rechtskeuze voor Duits recht gemaakt. Op de gestelde distributieovereenkomst is Nederlands recht gelet op artikels 4 en 10 Rome I-Vo …

meer

(Met dank aan Susan Kaak en Giannina Leander, Ventoux)

Uitzending Opgelicht?! niet onrechtmatig

IEPT20180912, Rb Midden-Nederland, AvroTros
Rechtspraak

Publicatie - Uitzending Opgelicht?! van 3 januari 2017 niet onrechtmatig: voldoende steun in het feitenmateriaal voor mededeling dat al 10 jaar klachten over [T] worden ontvangen en voor verhaal [W] dat [T] geldlening niet heeft betaald, onjuiste mededeling dat alle in de uitzending genoemde ondernemingen door [T] …

meer

(Met dank aan Bertil van Kaam, Jurian van Groenendaal en Hanneke van Lith, Van Kaam)

Artikel waarin wordt gemeld dat Consumentenbond veel klachten heeft ontvangen over Belcentrale niet onrechtmatig

IEPT20180904, Rb Den Haag, Belcentrale v Consumentenbond
Rechtspraak

Publicatie - Artikel Consumentenbond waarin wordt vermeld dat zij veel klachten over Belcentrale heeft ontvangen niet onrechtmatig: voldoende aannemelijk dat er meer dan 100 klachten zijn, zoals gesteld in het artikel, artikel betreft niet de juistheid van de klachten, maar enkel waarop de klachten zien, inhoud van de …

meer

Geen verwarringsgevaar tussen “RB”, “RBc”, en “Rbc” en MKB Belastingadviseur, MKB Belastingconsulent, MKB BA en MKB BC

IEPT20180828, Rb Den Haag, RB v SRFA
Rechtspraak

Merkenrecht - Onrechtmatige daad - Geen verwarringsgevaar tussen (collectieve) Benelux woordmerken “RB”, “RBc”, en “Rbc” en tekens MKB Belastingadviseur, MKB Belastingconsulent, MKB BA en MKB BC: auditieve en visuele overeenstemming is klein o.m. door ontbreken van kenmerkende hoofdletter “R”, zekere …

meer

Pagina's