Erik Thijssen: Tweede tranche steunfonds rechtensector

B916172

Damsté zoekt Advocaat-stagiair/advocaat-medewerker IT-recht, IE en privacy

B916170

Vordering DFT tot schorsing van tenuitvoerlegging vonnis afgewezen nu niet aannemelijk is geworden dat vonnis voorzieningenrechter op een kennelijke misslag berust

IEPT20200526, Rb Gelderland, DFT v CTV Armaturen

Workrate maakt geen inbreuk op auteursrechten op Usemate software

IEPT20200527, Rb Amsterdam, Payingit v Workrate

Vertrek van Robbert Baruch bij Buma/Stemra

B916166

Dagelijks Leven moet voor het afspelen van muziek in woonkamers van haar zorginstellingen een vergoeding betalen aan Buma en Sena

IEPT20210323, Hof Arnhem-Leeuwarden, Dagelijks Leven v Sena Buma

Vorderingen [eiseres] op grond van modelrechtinbreuk op abaya afgewezen

IEPT20210210, Rb Den Haag, Abaya

Bouwbedrijf A maakt inbreuk op handelsnaam Bouwbedrijf X

IEPT20210330, Rb Overijssel, Bouwbedrijven familienaam
(Met dank aan mrs. P.J.G. van der Donck & D.J.G. Visser)

Vorderingen mediator afgewezen nu niet is vast komen te staan dat sprake is van schadeveroorzakende hetze door [gedaagden]

IEPT20210224, Rb Overijssel, Trickster
(Met dank aan Bertil van Kaam & Hanneke van Lith, Van Kaam IP Media & Privacy)