MAC's opgezette verkoopkanalen kunnen na abrupte opzegging niet worden gebruikt vanwege monopolistisch medisch product

12-02-2024 Print this page
IEPT20240130, Rb Gelderland, MAC's Medical v Concept Medical

Distributie van medische producten. Niet kan worden vastgesteld dat tussen partijen een exclusieve distributieovereenkomst voor bepaalde tijd geldt. In de gegeven omstandigheden is wel sprake van bestendige handelsrelatie in de vorm van niet-exclusieve distributieovereenkomst voor onbepaalde tijd. Maatstaf beëindiging duurovereenkomst.

 

DISTRIBUTIEOVEREENKOMST

 

MAC’s Medical is distributeur van medische producten. Concept Medical vervaardigt medische producten voor verschillende aandoeningen aan de bloedvaten. In 2016 is tussen Concept Medical Research en MAC’s Medical een exclusieve distributieovereenkomst tot stand gekomen met betrekking tot het product Magic Touch Indian label, een met het medicijn Sirolimus gecoate ballonkatheter voor de behandeling van kransslagaderziekte. Concept Medical heeft MAC's laten weten dat zij de distributieovereenkomst niet zal verlengen. MAC's Medical heeft wel orders geplaatst, maar Concept heeft aangegeven dat geen overeenkomst bestaat.


MAC's heeft Concept Medical erop gewezen dat Concept Medical de overeenkomst niet abrupt mocht beëindigen, dat het niet beleveren een wanprestatie opleverd en dat zij aansprakelijk is voor de daardoor ontstane schade.


MAC’s Medical heeft naar eigen zeggen forse investeringen heeft gedaan om de markt voor de nieuwe producten van Concept Medical in het distributiegebied te ontsluiten. Ter zitting heeft MAC’s Medical gemotiveerd betoogd dat zij daarvoor honderd duizenden euro’s uit eigen zak heeft geïnvesteerd en dat zij pas recentelijk break-even draaide. Dit is niet gemotiveerd betwist door Concept Medical . Evenmin heeft zij betwist dat de door MAC’s Medical opgezette verkoopkanalen niet voor een ander product kunnen worden gebruikt omdat Concept Medical voor al deze producten monopolist is. Tegen die achtergrond stond het Concept Medical niet vrij om de distributieovereenkomst per direct, zonder opgaaf van redenen, te beëindigen. Gelet op de aard en inhoud van de handelsrelatie tussen partijen had Concept Medical bij opzegging minst genomen een redelijke opzegtermijn in acht moeten nemen en zo MAC's Medical in staat moeten stellen aan haar lopende verplichtingen te voldoen en (de gevolgen van) de beëindiging van de handelsrelatie tussen partijen voor te bereiden.

 

De bereidheid van Concept Medical om MAC’s Medical tegen andere voorwaarden na beëindiging van de handelsrelatie nog (deels) te beleveren kwalificeert echter niet als het in acht nemen van een opzegtermijn in voornoemde zin. Ook is niet gebleken dat Concept Medical bij de opzegging van 22 maart 2023 enige vorm van schadevergoeding aan MAC's Medical heeft aangeboden.


De opzegging van de duurovereenkomst is naar het oordeel van de voorzieningenrechter naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar en kan in dit kort geding niet aan MAC's Medical worden tegengeworpen.  MAC’s Medical kan van Concept Medical nakoming van de overeenkomst tussen partijen verlangen.

 

Concept Medical dient binnen 7 dagen de door MAC's Medical bestelde goederen onvoorwaardelijk aan MAC's te leveren.

 

ECLI:NL:RBGEL:2024:498