Wetgeving

Print pagina

 

Alfabetische lijst (alle wetgeving) 

(klik hier)

 

 

Auteursrecht / Naburige rechten

Databankenrecht

Merken- en Handelsnaamrecht

Auteurswet Databankenwet Uniemerkenverordening
Auteursrechtrichtlijn Databankenrichtlijn Benelux Verdrag IE (Merken)
Softwarerichtlijn Merkenrichtlijn 2008
Universele Auteursrecht-Conventie Merkenrichtlijn 2015
WIPO Auteursrechtverdrag 1996 Gemeenschapsmerkenverordening
Wet op de naburige rechten Overeenkomst van Nice
WIPO Naburige Rechtenverdrag 1996 Overeenkomst van Wenen
Schikking van Madrid
Protocol bij Schikking van Madrid

Handelsnaamwet

Modelrecht

Octrooirecht

Kwekersrecht

Benelux Verdrag IE (Modellen) Rijksoctrooiwet Zaaizaad- en Plantgoedwet
Modellenrichtlijn 1998 Europees Octrooiverdrag Gemeenschapskwekersrechtverordening
Gemeenschapsmodellenverordening Biotechnologierichtlijn Internationaal verdrag tot bescherming
Overeenkomst van Den Haag Octrooisamenwerkingsverdrag (PCT) van kweekproducten 1991
Verordening Eenheidsoctrooi
Verordening Eenheidsoctrooi Vertaal-
regelingen
Overeenkomst betreffende Eengemaakt
Octrooigerecht
Statuut van het Eengemaakt Octrooi-
gerecht

 

 

Procesrecht / IPR

Internationale Verdragen

Overige

Wetboek van Burgerlijke Rechts- TRIPs-Overeenkomst Richtlijn misleidende en vergelijkende
vordering Unieverdrag van Parijs reclame
Handhavingsrichtlijn 2004 Berner Conventie Richtlijn bedrijfsgeheimen
Brussel Ibis Verordening
Rome II Verordening
Douanebeslagverordening 2013

 

Disclaimer