Auteursrecht in Informatiemaatschappijrichtlijn

Print this page

Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (Auteursrechtrichtlijn)

 

Considerans

 

Hoofdstuk I - Doel en werkingssfeer

 

Artikel 1 - Werkingssfeer

 

Hoofdstuk II - Rechten en beperkingen

 

Artikel 2 - Reproductierecht

 

Artikel 3 - Recht van mededeling van werken aan het publiek en recht van beschikbaarstelling van ander materiaal voor het publiek

 

Artikel 4 - Distributierecht

 

Artikel 5 - Beperkingen en restricties

 

Hoofdstuk III - Bescherming van technische voorzieningen en informatie over het beheer van rechten

 

Artikel 6 - Verplichtingen inzake technische voorzieningen

 

Artikel 7 - Verplichtingen inzake informatie over het beheer van rechten

 

Hoofdstuk IV - Gemeenschappelijke bepalinge

 

Artikel 8 - Sancties en rechtsmiddelen

 

Artikel 9 - Voortgezette toepassing van andere wettelijke bepalingen

 

Artikel 10 - Toepassing in de tijd

 

Artikel 11 - Technische aanpassingen

 

Artikel 12 - Slotbepalingen

 

Artikel 13 - Omzetting

 

Artikel 14 - Inwerkingtreding

 

Artikel 15 - Adressaten

 

Disclaimer

Tekst geldend op: 01-01-2021. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op Eur-Lex.europa.eu