Auteursrecht in Informatiemaatschappijrichtlijn

Print this page

Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (Auteursrechtrichtlijn)

 

Engelstalige versie op IP-PorTal

 

Hoofdstuk I - Doel en werkingssfeer

 

Artikel 1 - Werkingssfeer

 

Hoofdstuk II - Rechten en beperkingen

 

Artikel 2 - Reproductierecht

 

Artikel 3 - Recht van mededeling van werken aan het publiek en recht van beschikbaarstelling van ander materiaal voor het publiek

 

Artikel 4 - Distributierecht

 

Artikel 5 - Beperkingen en restricties

 

Hoofdstuk III - Bescherming van technische voorzieningen en informatie over het beheer van rechten

 

Artikel 6 - Verplichtingen inzake technische voorzieningen

 

Artikel 7 - Verplichtingen inzake informatie over het beheer van rechten

 

Hoofdstuk IV - Gemeenschappelijke bepalinge

 

Artikel 8 - Sancties en rechtsmiddelen

 

Artikel 9 - Voortgezette toepassing van andere wettelijke bepalingen

 

Artikel 10 - Toepassing in de tijd

 

Artikel 11 - Technische aanpassingen

 

Artikel 12 - Slotbepalingen

 

Artikel 13 - Omzetting

 

Artikel 14 - Inwerkingtreding

 

Artikel 15 - Adressaten

 

Disclaimer

Tekst geldend op: 01-04-2018. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op Eur-Lex.europa.eu