Schikking van Madrid

Print this page

Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 14 april 1891, herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's-Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Nice op 15 juni 1957 en te Stockholm op 14 juli 1967

(ook wel: Overeenkomst of Arrangement van Madrid)

 

Artikel 1 - Reikwijdte en land van oorsprong


Artikel 2 - Gelijkstelling met onderdanen van overeenkomstsluitende landen

 

Artikel 3 - Aanvragen voor internationale inschrijving


Artikel 3bis - Verzoek om bescherming

 

Artikel 3ter - Mededeling van verzoek om bescherming

 

Artikel 4 - Bescherming vanaf inschrijving 

 

Artikel 4bis - Verhouding tot oudere nationale inschrijving

 

Artikel 5 - Weigering van bescherming

 

Artikel 5bis - Vrijstelling van legalisatie

 

Artikel 5ter - Het internationale register

 

Artikel 6 - Duur van de inschrijving

 

Artikel 7 - Vernieuwing van de inschrijving

 

Artikel 8 - Taksen

 

Artikel 8bis - Afstand van bescherming

 

Artikel 9 - Kennisgeving van de nationale inschrijving

 

Artikel 9bis - Overdracht

 

Artikel 9ter - Overdracht voor een deel van de waren of diensten

 

Artikel 9quater - Samengaan van Administraties of Staten

 

Artikel 10 - Algemene Vergadering

 

Artikel 11 - Het Internationale Bureau

 

Artikel 12 - Financiën


Artikel 13 - Wijzigingen van de artikelen 10 t/m 13

 

Artikel 14 - Bekrachtiging en toetreding

 

Artikel 15 - Duur en opzegging van de Schikking


Artikel 16 - Verhouding van de Akte tot de Schikking

 

Artikel 17 - Ondertekening en nederlegging

 

Artikel 18 - Overgangsbepalingen 

 

 

Disclaimer

Tekst geldend op: 01-01-2020. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op overheid.nl