Wettenbundel Merken- en Modellenrecht

Print this page

 

Geactualiseerd tot 1 oktober 2017.

 

Bevat de meest relevante merken- en modellenrecht wetten, -verdragen, -verordeningen en -reglementen, waaronder de nieuwe Uniemerkenverordening en de daarbij horende Uitvoeringsverordening en Gedelegeerde verordening, die van toepassing zijn vanaf 1 oktober 2017. 

 

Deze uitgave is voor de Merken- en Modellengemachtigde, praktijkjurist en het onderwijs in het merken- en modellenrecht aan universiteiten, hogescholen en praktijkopleidingen. De bundel wordt ieder jaar geactualiseerd in een nieuwe druk uitgegeven. De wetten in deze bundel zijn ook geactualiseerd en voorzien van hyperlinks op Boek9.nl te raadplegen.

 

Deze bundel is onderdeel van de serie IE-wettenbundels van Boek 9.

 

Prijs: € 17,50 (incl. BTW)
Zesde druk
Pagina’s: 609
ISBN-nummer: 978-90-817198-2-7
Uitgever: Uitgeverij Boek 9 B.V.
Te bestellen via: 1boek.nl

 

Bestellen

 

De bundel bevat:
1. Beneluxverdrag IE

2. Protocol voorrechten en immuniteiten Benelux-Organisatie IE
3. Uitvoeringsreglement BVIE
4. Regels van de Directeur-Generaal
5. Richtlijnen inzake de criteria voor de toetsing van merken op absolute gronden
6. Richtlijnen oppositieprocedure
7. Handelsnaamwet
8. Merkenrichtlijn 2008
9. Merkenrichtlijn 2015
10. Uniemerkenverordening 2017
11. Uitvoeringsverordening UMeV

12. Gedelegeerde verordening UmeV
13. Uitvoeringswet GMeV
14. Verdrag Merkenrecht
15. Reglement van het Verdrag inzake het Merkenrecht
16. Aanvullende Resolutie bij het Verdrag inzake het Merkenrecht en het Reglement daarvan
17. Overeenkomst van Nice
18. Overeenkomst van Wenen
19. Schikking van Madrid
20. Protocol bij Schikking van Madrid
21. Modellenrichtlijn
22. Gemeenschapsmodellenverordening
23. Uitvoeringsverordening GMoV
24. Uitvoeringswet GMoV
25. Overeenkomst van 's-Gravenhage
26. Protocol bij Overeenkomst van 's-Gravenhage
27. Reglement van Uitvoering van Overeenkomst van 's-Gravenhage
28. TRIPs-Overeenkomst
29. Unieverdrag van Parijs