Verordening Eenheidsoctrooi

Print this page

Verordening (EU) nr. 1257/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2012 tot het uitvoering geven aan nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming

 

Engelstalige versie op IP-PorTal

 

Considerans

 

Hoofdstuk I - Algemene bepalingen

 

Artikel 1 - Onderwerp

 

Artikel 2 - Definities

 

Artikel 3 - Europees octrooi met eenheidswerking

 

Artikel 4 - Datum van rechtskracht


 

Hoofdstuk II - Rechtsgevolgen van een Europees octrooi met eenheidswerking


Artikel 5 - Eenvormige bescherming

 

Artikel 6 - Uitputting van de uit een Europees octrooi met eenheidswerking voortvloeiende rechten

 

 

Hoofdstuk III - Een Europees octrooi met eenheidswerking als deel van het vermogen

Artikel 7 - Behandeling van een Europees octrooi met eenheidswerking als een nationaal octrooi

 

Artikel 8 - Licenties van rechtswege

 

 

Hoofdstuk IV - Institutionele bepalingen

Artikel 9 - Administratieve taken in het kader van de Europese Octrooiorganisatie


 

Hoofdstuk V - Financiële bepalingen


Artikel 10 - Beginsel met betrekking tot kosten

 

Artikel 11 - Jaartaksen

 

Artikel 12 - Hoogte van de jaartaksen

 

Artikel 13 - Verdeling

 

 

Hoofdstuk VI - Slotbepalingen
 

Artikel 14 - Samenwerking tussen de Commissie en het EOB

 

Artikel 15 - Toepassing van het mededingingsrecht en het recht betreffende oneerlijke concurrentie

 

Artikel 16 - Verslag over de werking van deze verordening

 

Artikel 17 - Kennisgeving door de deelnemende lidstaten

 

Artikel 18 - Inwerkingtreding en toepassing
 

Disclaimer

Tekst geldend op: 01-04-2018 De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op EUR-Lex.europa.eu