Verordening Eenheidsoctrooi

Print this page

Verordening (EU) nr. 1257/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2012 tot het uitvoering geven aan nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming

 

Considerans

 

Hoofdstuk I - Algemene bepalingen

 

Artikel 1 - Onderwerp

 

Artikel 2 - Definities

 

Artikel 3 - Europees octrooi met eenheidswerking

 

Artikel 4 - Datum van rechtskracht


 

Hoofdstuk II - Rechtsgevolgen van een Europees octrooi met eenheidswerking


Artikel 5 - Eenvormige bescherming

 

Artikel 6 - Uitputting van de uit een Europees octrooi met eenheidswerking voortvloeiende rechten

 

 

Hoofdstuk III - Een Europees octrooi met eenheidswerking als deel van het vermogen

Artikel 7 - Behandeling van een Europees octrooi met eenheidswerking als een nationaal octrooi

 

Artikel 8 - Licenties van rechtswege

 

 

Hoofdstuk IV - Institutionele bepalingen

Artikel 9 - Administratieve taken in het kader van de Europese Octrooiorganisatie


 

Hoofdstuk V - Financiële bepalingen


Artikel 10 - Beginsel met betrekking tot kosten

 

Artikel 11 - Jaartaksen

 

Artikel 12 - Hoogte van de jaartaksen

 

Artikel 13 - Verdeling

 

 

Hoofdstuk VI - Slotbepalingen
 

Artikel 14 - Samenwerking tussen de Commissie en het EOB

 

Artikel 15 - Toepassing van het mededingingsrecht en het recht betreffende oneerlijke concurrentie

 

Artikel 16 - Verslag over de werking van deze verordening

 

Artikel 17 - Kennisgeving door de deelnemende lidstaten

 

Artikel 18 - Inwerkingtreding en toepassing
 

Disclaimer

Tekst geldend op: 01-01-2020. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op EUR-Lex.europa.eu