Artikel 12

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Jaartaksen voor Europese octrooien met eenheidswerking zijn:

a) progressief tijdens de duur van de eenheidsoctrooibescherming;

b) toereikend om alle kosten te dekken die aan het verlenen van het Europees octrooi en het beheer van eenheidsoctrooibescherming verbonden zijn, en

c) toereikend om, samen met de aan de Europese Octrooiorganisatie gedurende de fase voorafgaand aan de verlening te betalen taksen, een evenwichtige begroting van de Europese Octrooiorganisatie te garanderen.

 

2. De jaartaksen worden, met inachtneming van onder meer de situatie van specifieke entiteiten zoals kleine en middelgrote ondernemingen, op een zodanige hoogte vastgesteld dat zij:

a) de innovatie en het concurrentievermogen van het Europese bedrijfsleven bevorderen;

b) de omvang van de door het octrooi bestreken markt weerspiegelen, en

c) van dezelfde orde van grootte zijn als de nationale jaartaksen voor een gemiddeld Europees octrooi dat in de deelnemende lidstaten in werking treedt op het moment waarop de hoogte van de jaartaksen voor de eerste maal wordt vastgelegd.

 

3. Om de in dit hoofdstuk uiteengezette doelstellingen te bereiken, wordt de hoogte van jaartaksen op zodanige wijze bepaald dat deze hoogte:

a) gelijkwaardig is aan de hoogte van de jaartaksen die op dat moment voor de gemiddelde geografische dekking van Europese octrooien moeten worden betaald;

b) het op dat moment geldende vernieuwingspercentage van Europese octrooien weerspiegelt, en

c) het aantal verzoeken om eenheidsbescherming weerspiegelt.