Artikel 13

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Het EOB behoudt 50 procent van de in artikel 11 bedoelde jaartaksen die voor Europese octrooien met eenheidswerking betaald zijn. Het resterende bedrag wordt verdeeld onder de deelnemende lidstaten overeenkomstig het aandeel in de verdeling van de jaartaksen, vastgesteld krachtens artikel 9, lid 2.

 

2. Om de in dit hoofdstuk omschreven doelstellingen te bereiken, wordt het aandeel van elke deelnemende lidstaat bij de verdeling van jaartaksen gebaseerd op de volgende eerlijke, billijke en relevante criteria:

a) het aantal octrooiaanvragen;

b) de omvang van de markt, waarbij een aan elke deelnemende lidstaat toe te kennen minimumbedrag wordt gewaarborgd;

c) het bieden van compensatie aan de deelnemende lidstaten voor het hebben van:

i) een andere officiële taal dan een van de officiële talen van het EOB;

ii) een onevenredig lage octrooieringsactiviteit, en/of

iii) een relatief recent lidmaatschap van de Europese Octrooiorganisatie.