Artikel 11

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Jaartaksen voor Europese octrooien met eenheidswerking en toeslagen voor de te late betaling van jaartaksen worden door de octrooihouder aan de Europese Octrooiorganisatie betaald. Die taksen zijn verschuldigd voor ieder jaar na het jaar waarin de vermelding van de verlening van het Europees octrooi dat eenheidswerking heeft, in het Europees octrooiblad is gepubliceerd.

 

2. Een Europees octrooi met eenheidswerking vervalt indien een jaartaks en, in voorkomend geval, een toeslag niet tijdig zijn betaald.

 

3. Jaartaksen die verschuldigd zijn na ontvangst van de in artikel 8, lid 1, bedoelde verklaring, worden verlaagd.