Artikel 8

Print this page

  weegschaal.png

 

1. De houder van een Europees octrooi met eenheidswerking kan bij het EOB een verklaring indienen dat de houder bereid is eenieder toe te staan als licentiehouder de uitvinding toe te passen tegen betaling van een passende vergoeding.

 

2. Een op grond van deze verordening verkregen licentie wordt behandeld als een contractuele licentie.