Artikel 14

Print this page

  weegschaal.png

 

De Commissie werkt op basis van een werkovereenkomst nauw samen met het EOB op de onder deze verordening vallende gebieden. Deze samenwerking houdt onder meer regelmatige gedachtewisselingen in over de werking van de werkovereenkomst en in het bijzonder over de jaartaksen en het effect ervan op de begroting van de Europese Octrooiorganisatie.