Artikel 17

Print this page

  weegschaal.png

 

1. De deelnemende lidstaten stellen uiterlijk op de datum waarop deze verordening van toepassing wordt de Commissie in kennis van de overeenkomstig artikel 9 vastgestelde maatregelen.

 

2. Elke deelnemende lidstaat stelt de Commissie in kennis van de overeenkomstig artikel 4, lid 2, genomen maatregelen, hetzij uiterlijk op de datum waarop deze verordening van toepassing wordt, hetzij, indien in een deelnemende lidstaat op de datum waarop deze verordening van toepassing wordt het gemeenschappelijk octrooigerecht nog geen exclusieve rechtsmacht voor Europese octrooien met eenheidswerking heeft, op de datum waarop het gemeenschappelijk octrooigerecht in die deelnemende lidstaat wel over een dergelijke exclusieve rechtsmacht beschikt.