Artikel 4

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Een Europees octrooi met eenheidswerking verkrijgt rechtskracht in de deelnemende lidstaten op de datum van de publicatie door het EOB van de vermelding van de verlening van het Europees octrooi in het Europees Octrooiblad.

 

2. De deelnemende lidstaten nemen de nodige maatregelen om te verzekeren dat, wanneer de eenheidswerking van een Europees octrooi is geregistreerd en zich uitstrekt tot hun grondgebied, dat Europees octrooi geacht wordt niet als een nationaal octrooi van kracht te zijn geworden op hun grondgebied op de datum van de publicatie van de vermelding van de verlening in het Europees Octrooiblad.