Artikel 1

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Deze verordening geeft uitvoering aan nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming, zoals toegestaan bij Besluit 2011/167/EU.

 

2. Deze verordening vormt een bijzondere overeenkomst in de zin van artikel 142 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien van 5 oktober 1973, als herzien op 17 december 1991 en 29 november 2000 ("EOV").