Wettenbundel Octrooirecht

Print this page

 

U kunt dit boek personaliseren:

- ex libris (een naamstempel)

- een gepersonaliseerde tekstin het boek schrijven

 

Bevat de meest relevante octrooiwetten, -verdragen, -verordeningen en -reglementen.
 

Deze uitgave is voor de octrooigemachtigde, praktijkjurist en het onderwijs in het octrooirecht aan universiteiten, hogescholen en praktijkopleidingen. De bundel wordt ieder jaar geactualiseerd in een nieuwe druk uitgegeven. De wetten in deze bundel zijn ook geactualiseerd en voorzien van hyperlinks op Boek9.nl te raadplegen.


Deze bundel is onderdeel van de serie IE-wettenbundels van Boek 9.
 

Prijs: € 17,50 (incl. BTW)
Zesde druk
Pagina’s: 428
ISBN-nummer: 978-90-817198-6-5
Uitgever: Uitgeverij Boek 9 B.V.
Te bestellen via: 1boek.nl


Bestellen

De bundel bevat:
1. Rijksoctrooiwet
2. Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet
3. Uitvoeringsregeling Rijksoctrooiwet
4. Europees Octrooiverdrag
5. Uitvoeringsreglement EOV
6. Verdrag van Londen
7. Octrooisamenwerkingsverdrag
8. Octrooirecht Verdrag
9. Reglement van Uitvoering van het Verdrag inzake Octrooirecht
10. Gemeenschappelijke Verklaringen van de Diplomatieke Conferentie betreffende het Verdrag inzake Octrooirecht en het Reglement van Uitvoering van het Verdrag inzake Octrooirecht
11. Verordening Eenheidsoctrooi
12. Verordening Eenheidsoctrooi Vertaalregelingen
13. Overeenkomst betreffende een Eengemaakt Octrooigerecht
14. Statuut van het Eengemaakt Octrooigerecht
15. Verordening ABC Geneesmiddelen
16. Verordening ABC Gewasbeschermingsmiddelen
17. Biotechnologierichtlijn

18. Halfgeleiderrichtlijn
19. Halfgeleiderwet
20. Vrijstellingsverordening Technologie Overdracht
21. Vrijstellingsverordening Onderzoeks- en Ontwikkelingsovereenkomsten