Merkenrichtlijn 2015

Print this page

 

Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten 

 

Considerans

 

Artikel 1 - Toepassing


Artikel 2 - Definities

Artikel 3 - Tekens die een merk kunnen vormen

Artikel 4 - Absolute gronden voor weigering of nietigheid

Artikel 5 - Relatieve gronden voor weigering of nietigheid

Artikel 6 - Vaststelling achteraf van nietigheid of vervallenverklaring van een merk

Artikel 7 - Gronden voor weigering of nietigverklaring voor slechts een deel van de waren of diensten

Artikel 8 - Ontbreken van onderscheidend vermogen of bekendheid van een ouder merk waardoor nietigverklaring van een ingeschreven merk is uitgesloten

Artikel 9 - Voorkoming van nietigverklaring wegens gedogen

Artikel 10 - Rechten verbonden aan het merk

Artikel 11 - Het recht om voorbereidende handelingen in verband met het gebruik van een verpakking of andere middelen te verbieden

Artikel 12 - Weergave van merken in woordenboeken

Artikel 13 - Verbod op het gebruik van een merk dat op naam van een gemachtigde of vertegenwoordiger is ingeschreven

Artikel 14 - Beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen

Artikel 15 - Uitputting van het aan het merk verbonden recht

Artikel 16 - Gebruik van het merk

Artikel 17 - Niet-gebruik als verweer in een inbreukprocedure

Artikel 18 - Recht van de houder van een later ingeschreven merk om tussen te komen als verweer in een inbreukprocedure

Artikel 19 - Afwezigheid van normaal gebruik als grond voor vervallenverklaring

Artikel 20 - Merk dat een generieke of misleidende aanduiding is geworden als grond voor vervallenverklaring

Artikel 21 - Vervallenverklaring voor slechts een deel van de waren of diensten

Artikel 22 - Overgang van ingeschreven merken

Artikel 23 - Zakelijke rechten

Artikel 24 - Gedwongen tenuitvoerlegging

Artikel 25 - Licentie

Artikel 26 - Aanvragen om een merk als vermogensbestanddeel

Artikel 27 - Definities

Artikel 28 - Garantie- of certificeringsmerken

Artikel 29 - Collectieve merken

Artikel 30 - Reglement inzake gebruik van het collectief merk

Artikel 31 - Afwijzing van een aanvraag

Artikel 32 - Gebruik van collectieve merken

Artikel 33 - Wijzigingen van het reglement inzake het gebruik van het collectieve merk

Artikel 34 - Personen die bevoegd zijn een vordering wegens inbreuk in te stellen

Artikel 35 - Aanvullende gronden voor vervallenverklaring

Artikel 36 - Aanvullende gronden voor nietigverklaring

Artikel 37 - Vereisten voor de aanvraag

Artikel 38 - Datum van indiening

Artikel 39 - Aanduiding en classificatie van waren en diensten

Artikel 40 - Opmerkingen van derden

Artikel 41 - Afsplitsing van aanvragen en inschrijvingen

Artikel 42 - Klassetaksen

Artikel 43 - Oppositieprocedure

Artikel 44 - Niet-gebruik als verweer in een oppositieprocedure

Artikel 45 - Procedure voor vervallen- of nietigverklaring

Artikel 46 - Niet-gebruik als verweer in een procedure tot nietigverklaring

Artikel 47 - Gevolgen van vervallen- en nietigverklaring

Artikel 48 - Duur van inschrijving

Artikel 49 - Vernieuwing

Artikel 50 - Communicatie met het bureau

Artikel 51 - Samenwerking op het gebied van merkeninschrijving en -administratie

Artikel 52 - Samenwerking op andere gebieden

Artikel 53 - Gegevensbescherming

Artikel 54 - Omzetting

Artikel 55 - Intrekking

Artikel 56 - Inwerkingtreding

Artikel 57 - Adressaten

 

Disclaimer

Tekst geldend op: 01-01-2020. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op EUR-Lex.europa.eu