Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19

Print this page

Rijkswet van 8 juli 2020, houdende tijdelijke voorzieningen voor de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de uitbraak van COVID-19 (Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19)

 

Artikel 1 - [Bevoegdheid opschorting termijnen Rijksoctrooiwet 1995]

 

Artikel 2 -  [Toeslag artikel 61, derde lid, van de Rijksoctrooiwet 1995 op nihil]

 

Artikel 3 - [Inwerkingtreding en vervallen]

 

Artikel 4 - [Citeertitel]

 

Disclaimer

Tekst geldend op: 01-12-2020. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op overheid.nl. Titels van artikelen zijn toegevoegd voor het gebruiksgemak, maar komen niet voor in de officiële tekst, Red. Boek9.