Boeken

Print this page

Boeken worden bij Uitgeverij Boek 9 ook uitgegeven als webboek, zodat ze online en up-to-date zijn te raadplegen, voorzien van hyperlinks naar alle behandelde uitspraken en wetsartikelen. Alles wat je nodig hebt met een paar muisklikken onder handbereik. Webboeken van Boek9.nl worden in de regel ieder kwartaal geactualiseerd en zijn volledig toegankelijk als onderdeel van een Boek9+ webabonnement.

 

Abonnement Boek9+ aanschaffen. Om een abonnement op Boek9+ te kunnen aanschaffen, dient u zich te registreren. Vervolgens kunt u dan via uw account (onder ‘Mijn Boek9.nl’) één van de verschillende abonnementsvormen aanschaffen.

Sponsors.
Sponsors van Boek9.nl hebben gratis toegang tot Boek9+. Een sponsorabonnement kan worden aangevraagd door een bericht te sturen naar redactie@boek9.nl.


(tussentijdse wijzigingen voorbehouden)

IE-Beginselen

De up-to-date webboekversie van het sinds 2016 in druk verschenen handboek (630 pagina's) waarin de verschillende IE-rechten worden behandeld, onder vooropstelling van hun Europese context.
Auteur: Th.C.J.A. van Engelen.

1.   Inleiding IE-recht

2.   Internationale harmonisatie IE-rechten
3.   Overzicht IE-rechten 
4.   Auteursrecht 
5.   Naburige rechten
6.   Databankenrecht
7.   Merkenrecht
8.   Handelsnaamrecht

9.   Portretrecht

10. Modellenrecht

11. Octrooirecht

12. Halfgeleiderwet

13. Kwekersrecht

IE-Goederenrecht
De up-to-date webboekversie van het sinds 2013 in druk verschenen gelijknamige handboek (490 pagina's) waarin de goederenrechtelijke aspecten van de verschillende IE-rechten systematisch behandeld worden.
Auteur: Th.C.J.A. van Engelen.

1.   Rechtskarakter

2.   Ontstaan

3.   Rechthebbende

4.   Overgang
5.   Overdraagbaarheid

6.   Overdracht

7.   Gemeenschappelijke IE-rechten

8.   Beperkte rechten

9.   Faillissement IE-rechthebbende

10. Tenietgaan IE-rechten

 

 

Wet Auteurscontractenrecht

De webboekversie van de Wet Auteurscontractenrecht uit de serie IE-Parlementaire geschiedenis. De hieronder opgenomen kamerstukken zijn bewerkt, tot een algemeen deel en een artikelsgewijs deel. U kunt de parlementaire geschiedenis van de Wet auteurscontractenrecht ook in boekvorm bestellen.
Redacteuren: G.C.J. Kooistra, Th.C.J.A. van Engelen

Wet Verweesde Werken
De webboekversie van de Wet Verweesde Werken uit de serie IE-Parlementaire geschiedenis. De hieronder opgenomen kamerstukken zijn bewerkt, tot een algemeen deel en een artikelsgewijs deel. U kunt de parlementaire geschiedenis van de Wet auteurscontractenrecht ook in boekvorm bestellen.
Redactie Boek9.nl