Webboeken

Print this page

Boeken worden bij Uitgeverij Boek 9 ook uitgegeven als webboek, zodat ze online en up-to-date zijn te raadplegen, voorzien van hyperlinks naar alle behandelde uitspraken en wetsartikelen. Alles wat je nodig hebt met een paar muisklikken onder handbereik. Webboeken van Boek9.nl worden in de regel ieder kwartaal geactualiseerd en zijn volledig toegankelijk als onderdeel van een Boek9+ webabonnement.

 

Abonnement Boek9+ aanschaffen. Om een abonnement op Boek9+ te kunnen aanschaffen, dient u zich te registreren. Vervolgens kunt u dan via uw account (onder ‘Mijn Boek9.nl’) één van de verschillende abonnementsvormen aanschaffen.

Sponsors. Sponsors van Boek9.nl hebben gratis toegang tot Boek9+. Een sponsorabonnement kan worden aangevraagd door een bericht te sturen naar redactie@boek9.nl.

(tussentijdse wijzigingen voorbehouden)

 

Onze webboeken:

IE-Beginselen

De up-to-date webboekversie van het sinds 2016 in druk verschenen en jaarlijks herziene handboek (657 pagina's) waarin de verschillende IE-rechten worden behandeld, onder vooropstelling van hun Europese context.
Auteur: Th.C.J.A. van Engelen.

 

IE-Goederenrecht
De up-to-date webboekversie van het sinds 2013 in druk verschenen en jaarlijks herziene gelijknamige handboek (506 pagina's) waarin de goederenrechtelijke aspecten van de verschillende IE-rechten systematisch behandeld worden.
Auteur: Th.C.J.A. van Engelen.

Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen

De webboekversie van de Wet Auteurscontractenrecht uit de serie IE-Parlementaire geschiedenis. De opgenomen kamerstukken zijn bewerkt, tot een algemeen deel en een artikelsgewijs deel. U kunt de parlementaire geschiedenis van de Wet auteurscontractenrecht ook in boekvorm bestellen.
Redacteur: G.C.J. Kooistra

Wet Auteurscontractenrecht

De webboekversie van de Wet Auteurscontractenrecht uit de serie IE-Parlementaire geschiedenis. De opgenomen kamerstukken zijn bewerkt, tot een algemeen deel en een artikelsgewijs deel. U kunt de parlementaire geschiedenis van de Wet auteurscontractenrecht ook in boekvorm bestellen.
Redacteuren: G.C.J. Kooistra, Th.C.J.A. van Engelen

 

Wet Verweesde Werken
De webboekversie van de Wet Verweesde Werken uit de serie IE-Parlementaire geschiedenis. De opgenomen kamerstukken zijn bewerkt, tot een algemeen deel en een artikelsgewijs deel. U kunt de parlementaire geschiedenis van de Wet auteurscontractenrecht ook in boekvorm bestellen.
Redactie Boek9.nl

 

 

Overige Boek9-series:

Onze juridsprudentieoverzicht serie bevat een overzicht en samenvatting van de in in een jaar gewezen uitspraken – zoals op Boek9.nl gepubliceerd in IEPT-formaat en voorzien van relevante afbeeldingen – ter zake van alle intellectuele eigendomsrechten (“IE”), aangevuld met oneerlijke concurrentie, IE-vermogensrecht, IE-handhaving en IE & Internationaal privaatrecht (toepasselijk recht en bevoegde rechter). De jurisprudentieoverzicht serie is verwerkt in de gerubriceerde uitspraken die u vindt bij Rechtspraak naar onderwerp.

                                    

 

De serie IE-Wettenbundels bestaat uit de Wettenbundel Intellectuele Eigendom, de Wettenbundel Merken- en Modellenrecht en de Wettenbundel Octrooirecht.