IE-Goederenrecht 2024

Print this page
https://shorturl.at/ksS45Bestel dit handboek
Paperback € 41,74 (€ 45,50 incl. btw)

- Hardcover € 82,48 (€ 89,90 incl. btw) 

 

Dit boek is tevens als webboek online te raadplegen, voorzien van hyperlinks naar IEPT-publicaties van behandelde uitspraken en wetsartikelen. Toegang tot het webboek is onderdeel van een Boek9+-abonnement en behoort tot voordelen voor sponsors.

 

 

 

Tiende herziene druk (543 pagina's). In deze uitgave zijn de goederenrechtelijke ontwikkelingen op het gebied van de intellectuele eigendom tot 1 januari 2024 verwerkt. Auteur: Th.C.J.A. van Engelen

 

In dit boek staan de goederenrechtelijke facetten van IE-rechten centraal. Systematisch wordt in kaart gebracht welke deelvragen beantwoord moeten worden om de vermogensrechtelijke status van IE-rechten bij overnames, financieringen, faillissementen en procedures adequaat te kunnen beoordelen.


Dit handboek is voor de praktijkjurist en voor het onderwijs in het intellectuele eigendomsrecht aan universiteiten, hogescholen en praktijkopleidingen. Het wordt ieder jaar geactualiseerd in een nieuwe druk uitgegeven.

De volgende onderwerpen worden in aparte hoofdstukken behandeld:  

 

1.  Rechtskarakter 

2.  Ontstaan 

3.  Rechthebbende 

4.  Derivatieve verkrijging: Overgang 

5.  Overdraagbaarheid

6.  Overdracht

7.  Gemeenschappelijke IE-rechten 

8.  Beperkte rechten 

9.  Faillissement IE-rechthebbende 

10. Tenietgaan IE-rechten


10e herziene druk
Pagina’s: 543
ISBN-nummer (paperback):
979-8879468274

 
Uitgever: Boek 9 B.V.