IE-Beginselen

Print this page

Auteur: Th.C.J.A. van Engelen

Bestel dit handboek
-
Hardcover € 74,50 (incl. BTW)
- Paperback (studenten)editie € 49,50 (incl. BTW)
- Of neem een abonnement, zodat u ieder jaar de herziene druk ontvangt

 

U kunt de paperbackversie van dit boek personaliseren:

- ex libris (een naamstempel)

- een gepersonaliseerde tekstin het boek schrijven


Dit boek is tevens als webboek online en tussentijds geactualiseerd te raadplegen, voorzien van hyperlinks naar alle behandelde uitspraken en wetsartikelen, als onderdeel van een Boek9+-abonnement.

De derde herziene druk van het boek IE-Beginselen is vanaf heden beschikbaar. In 677 pagina’s wordt het voor Nederland geldende IE-recht beschreven. In deze uitgave zijn de ontwikkelingen op het gebied van de intellectuele eigendom tot 1 januari 2018 verwerkt.
 
Het Nederlandse intellectuele eigendomsrecht (“IE”) is tegenwoordig vooral geïmplementeerd Europees recht en internationaal verdragsrecht. Om die reden wordt in dit boek het Nederlandse IE-recht in kaart gebracht vanuit een Europees en internationaal perspectief en met de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie als vertrekpunt. Na een bespreking van de beginselen van het internationale IE-recht, wordt per IE-recht ingegaan op de voor dat recht belangrijkste -zogeheten W-vragen: wat wordt beschermd, wat is de beschermingsomvang, welke handelingen zijn inbreukmakend, welke handelingen zijn toegestaan, wie is rechthebbende, wat is de beschermingsduur, en welke internationale regels zijn van toepassing.
 
Dit handboek is voor de praktijkjurist en voor het onderwijs in het intellectuele eigendomsrecht aan universiteiten, hogescholen en praktijkopleidingen. Het wordt ieder jaar geactualiseerd in een nieuwe druk uitgegeven. Evenals andere publicaties van Uitgeverij Boek 9 is het voor Boek9+-abonnees en sponsors ook online beschikbaar als tussentijds geactualiseerd webboek, voorzien van hyperlinks naar de besproken wetteksten en rechtspraak in IEPT-formaat. Dit boek is onderdeel van de serie IE-Handboeken van Boek 9.

De volgende onderwerpen worden in aparte hoofdstukken behandeld:  

 

1.  Inleiding IE-recht 

2.  Internationale harmonisatie IE-rechten

3.  Overzicht IE-rechten

4.  Auteursrecht 

5.  Naburige rechten 

6.  Databankenrecht

7.  Merkenrecht 

8.  Handelsnaamrecht 

9.  Portretrecht 

10. Modellenrecht
11. Octrooirecht
12. Halfgeleiderrecht
13. Kwekersrecht

3e herziene druk
Pagina’s: 677
ISBN-nummer:
9789492369024
9789081719858 (paperback)
Uitgever: Uitgeverij Boek 9 B.V.