Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen

Print this page

wbbHier kunt u online het webboek Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen raadplegen als onderdeel van een van een Boek9+ webabonnement (voor abonnees en sponsoren). 

 

De kamerstukken zijn bewerkt, tot een algemeen deel en een artikelsgewijs deel. In het artikelsgewijze deel vindt u per artikel de totstandkomingsgeschiedenis vanaf het voorstel Richtlijn bedrijfsgeheimen tot het uiteindelijke artikel in de Wet bescherming bedrijfsgeheimen.

 

Ook deze parlementaire geschiedenis hier ook in druk bestellen.

 

WETTEKST - INWERKINGTREDING

Wet bescherming bedrijfsgeheimen

Besluit inwerkingtreding Wet bescherming bedrijfsgeheimen

Richtlijn bedrijfsgeheimen

 

ALGEMEEN DEEL A - WETSGESCHIEDENIS RICHTLIJN BESCHERMING BEDRIJFSGEHEIMEN

Voorstel richtlijn bedrijfsgeheimen

Advies Europees Economisch en Sociaal Comité

Compromisamendement Europees Parlement

 

ALGEMEEN DEEL B - WETSGESCHIEDENIS RICHTLIJN BESCHERMING BEDRIJFSGEHEIMEN

Nr. 1 Koninklijke boodschap

Nr. 2 Voorstel van Wet

Nr. 3 Memorie van toelichting

Nr. 4 Advies Afdeling Advisering RvS en nader rapport

Nr. 5 Verslag

Nr. 6 Nota naar aanleiding van het verslag

Nr. 7 Amendement Alkaya (verworpen)

Nr. 8 Amendement Alkaya

Nr. 9 Amendement Veldman

Nr. 10 Amendement Veldman

Nr. 11 Gewijzigd amendement Alkaya

Nr. 12 Amendement Alkaya

Nr. 13 Gewijzigd amendement Alkaya

Algemene beraadslaging Wet bescherming bedrijfsgeheimen

Stemmingen Wet bescherming bedrijfsgeheimen

Nr. A Gewijzigd voorstel van wet

Nr. B Voorlopig verslag

Nr. C Memorie van Antwoord

Nr. D Nader voorlopig verslag

Nr. E Nadere Memorie van Antwoord

Nr. F Verslag

Nr. G Nota naar aanleiding van het verslag

Nr. H Brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat

Hamerstuk (aanname wetsvoorstel, 16 oktober 2018)

 

ARTIKELSGEWIJS DEEL

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10 - 22a Rv

Artikel 10 - 1019i Rv

Artikel 10 - 1019ia Rv

Artikel 10 - 1019ib Rv

Artikel 10 - 1019ic Rv

Artikel 10 - 1019id Rv

Artikel 10 - 1019ie Rv

Artikel 11 - 3:310d BW