WIPO Naburige rechtenverdrag

Print this page

 

Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom inzake uitvoeringen en fonogrammen (WPPT) (1996)

 

Preambule

 

Hoofdstuk I - Algemene bepalingen

 

Artikel 1 - Verhouding tot andere Verdragen 

 

Artikel 2 - Begripsbepalingen

 

Artikel 3 - Gerechtigden tot de in dit Verdrag voorziene bescherming

 

Artikel 4 - Nationale behandeling 

 

 

Hoofdstuk II - Rechten van uitvoerende kunstenaars

Artikel 5 - Morele rechten van uitvoerende kunstenaars

 

Artikel 6 - Exploitatierechten van uitvoerende kunstenaars terzake van hun niet vastgelegde uitvoeringen

 

Artikel 7 - Reproductierecht

 

Artikel 8 - Verspreidingsrecht

 

Artikel 9 - Recht van verhuur

 

Artikel 10 - Recht van beschikbaarstelling van vastgelegde uitvoeringen

 

 

Hoofdstuk III - Rechten van producenten van fonogrammen

Artikel 11 - Reproductierecht

 

Artikel 12 - Verspreidingsrecht

 

Artikel 13 - Recht van verhuur

 

Artikel 14 - Recht van beschikbaarstelling van fonogrammen

 

 

Hoofdstuk IV - Gemeenschappelijke bepalingen

Artikel 15 - Recht op vergoeding voor uitzending en mededeling aan het publiek

 

Artikel 16 - Beperkingen en uitzonderingen

 

Artikel 17 - Duur van de bescherming 

 

Artikel 18 - Verplichtingen betreffende technische maatregelen

 

Artikel 19 - Verplichtingen betreffende informatie over beheer van rechten

 

Artikel 20 - Formaliteiten 

 

Artikel 21 - Voorbehouden

 

Artikel 22 - Toepassing in de tijd

 

Artikel 23 - Bepalingen met betrekking tot handhaving van rechten

 

 

Hoofdstuk V - Administratieve en slotbepalingen

Artikel 24 - Algemene Vergadering

 

Artikel 25 - Internationaal Bureau

 

Artikel 26 - Voorwaarden om in aanmerking te komen als Partij bij het Verdrag

 

Artikel 27 - Rechten en verplichtinge voortvloeiende uit het verdrag

 

Artikel 28 - Ondertekening van het Verdrag

 

Artikel 29 - Inwerkingtreding van het Verdrag

 

Artikel 30 - Datum waarop het Verdrag voor Partijen van kracht wordt

 

Artikel 31 - Opzegging van het Verdrag

 

Artikel 32 - Talen van het Verdrag 

 

Artikel 33 - Depositaris

 

Disclaimer

Tekst geldend op: 01-01-2020. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op overheid.nl