Artikel 6

Print this page

  weegschaal.png

 

Uitvoerende kunstenaars hebben het uitsluitend recht om met betrekking tot hun uitvoeringen toestemming te geven voor:

i. de uitzending en mededeling aan het publiek van hun niet vastgelegde uitvoeringen, behalve wanneer de uitvoering reeds een uitgezonden uitvoering is; en
ii. de vastlegging van hun niet vastgelegde uitvoeringen.