Internationaal verdrag tot bescherming van kweekproducten

Print this page

 

Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekprodukten van 2 december 1961, zoals herzien te Genève op 10 november 1972, 23 oktober 1978 en 19 maart 1991

 

Hoofdstuk I - Begripsomschrijvingen

 

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen


 

Hoofdstuk II - Algemene verplichtingen van de verdragsluitende partijen
 

Artikel 2 - Hoofdverplichting van de Verdragsluitende Partijen

 

Artikel 3 - Te beschermen geslachten en soorten

 

Artikel 4 - Nationale behandeling
 

 

Hoofdstuk III - Voorwaarden voor het verlenen van het kwekersrecht

 

Artikel 5 - Voorwaarden voor bescherming

 

Artikel 6 - Nieuwheid

 

Artikel 7 - Onderscheidbaarheid

 

Artikel 8 - Homogeniteit

 

Artikel 9. Bestendigheid

 

 

Hoofdstuk IV - Aanvraag tot verlening van het kwekersrecht

Artikel 10 - Indiening van aanvragen

 

Artikel 11 - Recht van voorrang

 

Artikel 12 - Onderzoek van de aanvraag

 

Artikel 13 - Voorlopige bescherming

 

 

Hoofdstuk V - De rechten van de kweker

Artikel 14 - Omvang van het kwekersrecht

 

Artikel 15 - Beperkingen op het kwekersrecht

 

Artikel 16 - Uitputting van het kwekersrecht


Artikel 17 - Beperking van de uitoefening van het kwekersrecht

 

Artikel 18 - Maatregelen ter zake van de verhandeling


Artikel 19 - Duur van het kwekersrecht

 

 

Hoofdstuk VI - Rasbenaming


Artikel 20

 

 

Hoofdstuk VII - Nietigverklaring en vervallenverklaring van het kwekersrecht

Artikel 21 - Nietigverklaring van het kwekersrecht

 

Artikel 22 - Vervallenverklaring van het kwekersrecht 

 

 

Hoofdstuk VIII - De Unie
 

Artikel 23 - Leden van de Unie

 

Artikel 24 - Rechtspositie en zetel van de Unie

 

Artikel 25 - Organen van de Unie

 

Artikel 26 - De Raad

 

Artikel 27 - Het Bureau van de Unie

 

Artikel 28 - Talen

 

Artikel 29 - Financiën

 

 

Hoofdstuk IX - Toepassing van het verdrag; andere overeenkomsten

 

Artikel 30 - Toepassing van het Verdrag

 

Artikel 31 - Betrekkingen tussen de Verdragsluitende Partijen en Staten die zijn gebonden door eerdere Akten

 

Artikel 32 - Bijzondere regelingen

 

 

Hoofdstuk X - Slotbepalingen
 

Artikel 33 - Ondertekening

 

Artikel 34 - Bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring; toetreding

 

Artikel 35 - Voorbehouden

 

Artikel 36 - Mededelingen betreffende de wetgeving en de beschermde geslachten en soorten; bekend te maken informatie

 

Artikel 37 - Inwerkingtreding; onmogelijkheid toe te treden tot eerdere Akten

 

Artikel 38 - Herziening van het Verdrag

 

Artikel 39 - Opzegging

 

Artikel 40 - Handhaving van bestaande rechten


Artikel 41 - Oorspronkelijk exemplaar en officiële teksten van het Verdrag

 

Artikel 42 - Taken van de Depositaris

 

 

Disclaimer

Tekst geldend op: 01-01-2021. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op overheid.nl