Artikel 18

Print this page

  weegschaal.png

 

Het kwekersrecht is niet afhankelijk van door een Verdragsluitende Partij getroffen maatregelen ter regulering op haar grondgebied van de voortbrenging van, de controle op en de verhandeling van materiaal van rassen of de invoer of uitvoer van dat materiaal. Dergelijke maatregelen laten in elk geval de toepassing van de bepalingen van dit Verdrag onverlet.