Artikel 17

Print this page

  weegschaal.png

 

1. [Algemeen belang] Behalve wanneer zulks uitdrukkelijk in dit Verdrag is bepaald, kan een Verdragsluitende Partij de vrije uitoefening van het kwekersrecht slechts beperken om redenen van algemeen belang.


2. [Billijke vergoeding] Wanneer zo'n beperking ertoe leidt dat een derde wordt gemachtigd een handeling te verrichten waarvoor de toestemming van de kweker vereist is, treft de betrokken Verdragsluitende Partij alle noodzakelijke maatregelen om te verzekeren dat de kweker een billijke vergoeding ontvangt.