Artikel 33

Print this page

  weegschaal.png

 

Dit Verdrag staat open voor ondertekening door elke Staat die lid is van de Unie op de datum waarop het werd aangenomen. Het blijft voor ondertekening openstaan tot en met 31 maart 1992.