Artikel 32

Print this page

  weegschaal.png

 

Leden van de Unie behouden zich het recht voor onderling bijzondere regelingen aan te gaan ter bescherming van rassen, voor zover deze regelingen niet in strijd zijn met de bepalingen van dit Verdrag.