Artikel 31

Print this page

  weegschaal.png

 

1. [Betrekkingen tussen Staten die zijn gebonden door dit Verdrag] Tussen Staten die lid zijn van de Unie en die zijn gebonden door zowel dit Verdrag als eerdere Akten van het Verdrag, is alleen dit Verdrag van toepassing.


2. [Mogelijke betrekkingen tussen Staten die niet zijn gebonden door dit Verdrag] Iedere Staat die lid is van de Unie en die niet is gebonden door dit Verdrag, kan in een verklaring gericht aan de Secretaris-Generaal verklaren dat hij in zijn betrekkingen met elk lid van de Unie dat alleen door dit Verdrag is gebonden, de laatste Akte zal toepassen waardoor hij is gebonden. Vanaf één maand na de datum van die kennisgeving en tot het tijdstip waarop de Lidstaat die de verklaring aflegt door dit Verdrag wordt gebonden, past dat lid van de Unie de laatste Akte waardoor het is gebonden toe in zijn betrekkingen met elk van de leden van de Unie die alleen door dit Verdrag zijn gebonden, terwijl laatstbedoelde leden dit Verdrag toepassen ten aanzien van eerstbedoeld lid.